اهم اخبار
آرش مجتهدی

نویسنده

آرش مجتهدی

معاون پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی خبرداد؛ تولیدترکیبات باارزش گیاهی در بیوراکتورهای آزمایشگاهی/دستیابی به دانش‌ فنی گیاه عاری از ویروس

معاون پژوهشی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی از تولید ترکیبات با ارزش دارویی گیاهانی نظیر گل راعی و بنفشه معطر در بیوراکتورهای آزمایشگاهی خبر...