اهم اخبار
سمن مجتهدی

نویسنده

سمن مجتهدی

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور: خوداتکایی ۹۵ درصدی ایران در صنعت کشاورزی/ تحریم‌ها نتوانست به کشاورزی آسیب بزند

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور با بیان اینکه خوداتکایی ایران در صنعت کشاورزی ۹۵ درصد است، گفت: تحریم‌ها نتوانسته به کشاورزی...