کد 1982

نیازی به واردات شکر نداریم

[heading]در حالی که وزیر صنعت، معدن و تجارت از به حداقل رسیدن موجودی ذخایر استراتژیک شکر خبر داده، دبیر انجمن صنایع قند...