اهم اخبار
امیرسامان اسکندری

برگی دیگر از افتخارات شرکت صنایع شیر ایران؛ « صنایع بسته بندی پگاه» به عنوان واحد نمونه استاندارد استان تهران انتخاب شد

در مراسم تقدیر از واحدهای نمونه استان تهران صنایع بسته بندی فراورده های شیری پگاه  به‌عنوان واحد نمونه استاندارد استان تهران معرفی...