کد 1982

نوغانداری آذربایجان غربی نوپاست

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال ۳۰۰ کیلو ابریشم در استان تولید شود. سید فضل...