اهم اخبار
امیرسامان اسکندری

مدیر عامل شرکت توسعه ساختمان سرمایه هشدار داد: خبر واردات گوشت توسط شرکت ساختمانی کذب است/مساله را پیگیری می کنیم

[heading]مدیر عامل شرکت توسعه ساختمان سرمایه گفت: خبر واردات گوشت توسط شرکت توسعه ساختمان سرمایه تهمت سنگینی است و این شرکت بطور...