اهم اخبار
کد 1982

نام شرکت : تهران همبرگر( مام) نام مدیرعامل : مهندس فرهاد آگاهی زمینه فعالیت: تولید انواع فراورده های گوشتی تلفن: ۴۴۹۸۶۰۸۱                                               فاکس:...