اهم اخبار

جدیدترین مطالب در دسته ی اخبار کشاورزی

محمود حجتی در سی و سومین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها خبر داد:درآمد کشاورزان از فروش گندم دست کم سه برابر شد/ استقرار صنایع غذایی و فعالیت های پیش و پس از تولید در روستاها

وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: افزایش بهره وری رویکرد اصلی وزارت جهاد کشاورزی برای بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک...