اهم اخبار

جدیدترین مطالب در دسته ی اخبار کشاورزی

لبخند تلخ پسته

 خراسان جنوبی با تولید ۱۵ هزار تن پسته رتبه ششم کشور را در تولید این محصول دارد اما امسال آفات و نوسانات...