اهم اخبار

جدیدترین مطالب در دسته ی اخبار کشاورزی

نفس نفس زدن کشت و صنعت نیشکر

رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با بیان اینکه اگر کشت و صنعت‌های نیشکری در خوزستان وجود نداشت، مزارع آن ها اکنون کانون...