اهم اخبار

جدیدترین مطالب در دسته ی اخبار نمایشگاه ها و همایش ها

گزارشی از کنفرانس صنایع غذایی مونترال با حضور وزیر صنایع غذایی فدرال و مهندس ابراهیم نوروزی (استاد ایرانی دانشگاه مک گیل)

گزارشی از حضور مهندس ابراهیم نوروزی در کنفرانس صنایع غذایی و کمبود امنیت  مواد غذایی و ملاقات ایشان  با وزیر فدرال  کشاورزی...