اهم اخبار

جدیدترین مطالب در دسته ی اخبار صنعت غذا

آغاز به کار نمایشگاه اختصاصی ایران در ایتالیا با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و وزیر توسعه اقتصاد ایتالیا و حضور در غرفه زرفروکتوز

تیم صادراتی زرفروکتوز کار خود را در مسیر فتح بازارهای بین المللی، در نمایشگاه ایتالیا دنبال می کند. به گزارش اگروفودنیوز ،...