اهم اخبار

جدیدترین مطالب در دسته ی اخبار صنعت غذا

۴۴تن شیرخشک به روسیه صادر شد

محموله ۴۴ تنی شیر خشک ایران به روسیه رفت. به گزارش ایسنا، نخستین محموله شیرخشک ایران در سال جاری با نظارت مستقیم...