اهم اخبار

جدیدترین مطالب در دسته ی آگهی استخدام

استخدام صنایع غذایی

کارخانه ای معتبر به یک نفر خانم با مدرک لیسانس یا فوق لیسانس صنایع غذایی جهت مسئول فنی و کنترل کیفیت نیازمند...