اهم اخبار

جدیدترین مطالب در دسته ی استان ها

نائب رییس انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران خبر داد:راه اندازی پویش مردمی کیفیت محصولات لبنی در مازندران

پویش مردمی کیفیت محصولات لبنی با حضور جمعی از کارشناسان حوزه صنایع غذایی ودارویی، استاندارد، تولیدکنندگان محصولات لبنی و رسانه‌های مازندران در...

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران خبر داد؛ توزیع نیم میلیون تن آرد روستایی در شش ماهه نخست امسال توسط شبکه تعاونی های روستایی کشور

توزیع آرد خبازی در بین ۲۷۰ هزار نفر در۱۶ هزار محدوده روستایی که عمدتا” کوهستانی و مناطق کمتر برخوردار و توسعه نیافته...