اهم اخبار

جدیدترین مطالب در دسته ی سبزی ایران

برگی دیگر از افتخارات شرکت سبزی ایران /دریافت لوح سپاس بعنوان تولیدکننده نمونه صنایع تبدیلى وتکمیلى زراعى توسط وزارت کشاورزى واستاندارى تهران + تصویر

مهندس شهاب فتح الهی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و استانداری تهران  لوح سپاس  را بعنوان تولیدکننده نمونه صنایع تبدیلى وتکمیلى زراعى...

احمد فتح‌اللهی، نایب رییس هیأت مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی اعلام کرد:معضلات نصب چراغ راهنمایی بدون فرهنگسازی

مهندس احمد فتح‌اللهی، نایب رییس هیأت مدیره انجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی ایران و رییس هیأت مدیره شرکت سبزی ایران (سبزان)...