اهم اخبار

#بخش کشاورزی

اقدامات کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای حمایت از کشاورزی؛ اتحادیه اروپا چگونه از بخش کشاورزی حمایت می‌کند؟

اتحادیه اروپا با استفاده از پرداخت یارانه‌های مستقیم، حمایت‌های بازاری و توسعه روستایی کشاورزی را تقویت می‌کنند. بر اساس چشم‌انداز توسعه روستایی...