اهم اخبار

#حسین شیرزاد

معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی خبر داد: پس از چهل سال کمیته رسیدگی به تخلفات اداری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تشکیل شد

حسین شیرزاد در نشست روز شنبه مورخ ۹/۶/۹۸ که با حضور مدیرکل دفتر بازرسی وزارت جهاد کشاورزی، معاونین و مدیران سازمان مرکزی...