اهم اخبار

#سازمان جهاد کشاورزی

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی تاکید کرد:بکارگیری ابزارهای حمایتی تولیدکنندگان ومصرف کنندگان کشاورزی استان

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از بکارگیری ابزارهای حمایتی از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بخش کشاورزی استان خبر داد. به گزارش...