اهم اخبار

#سازمان جهاد کشاورزی

زرپران، زر کمیاب توسعه

 زَرپَران یا همان زعفران گیاهی از تیره زنبقیان با خواص زیاد دارویی و خوراکی با ظرفیتی نهفته در استان همدان که توجه...