اهم اخبار

#ستاد تنظیم بازار

واردات گوشت گرم ادامه دارد

در جلسه ای با تصویب کارگروه ستاد تنظیم بازار مقرر شدکماکان واردات گوشت گرم گوسفندی با ارز ۳۸۰۰ تومان و پرداخت یارانه...