اهم اخبار

#صنایع غذایی

در کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران مطرح شد؛گزارش بهبود تجارت محصولات کشاورزی و صنایع غذایی/بررسی چالش‌های مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده یکی از چالش‌های فعالان اقتصادی در بخش کشاورزی و صنایع غذایی کشور است که این موضوع در کمیسیون...

برندهای صنایع غذایی

در این بخش اخبار برندهای صنایع غذایی کشور  به طور مجزا در دسترس خوانندگان قرار می گیرد، برای مشاهده اخبار هر یک...