#محمدرضا هاتفی مینایی

دبیر انجمن تولیدکنندگان روغن زیتون و زیتون شور ایران خبر داد:نصب هولوگرام غیرقابل تقلید بر روی محصولات فرآوری شده زیتون

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان روغن زیتون و زیتون شور ایران به منظور اطمینان بخشی به مصرف‌کنندگان و شناسایی محصولات دارای تایید،...