اهم اخبار

#مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی:۱۴هزار میلیارد تومان اعتبار برای اتحادیه و تعاونی های روستایی اختصاص یافت

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: اتحادیه ها و تعاونی های روستایی برای جذب اعتبارات حدود ۱۴ هزار میلیارد تومانی اشتغال...