#مرتضی رضایی

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی خبر داد؛ مجوز واردات ۳۰ هزار تن گوشت مرغ صادر شد /ترخیص ۲۰ هزار تن گوشت قرمز از گمرگ برای تنظیم بازار شب عید

رضایی گفت: مجوز واردات ۳۰ هزار تن گوشت مرغ از سوی وزارت صمت به منظور ذخیره استراتژیک صادر شده است.   به...