#نمایشگاه

سازمان دامپزشکی کشور با ارسال نامه ای خواستار شد مرغداران به دلیل “بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان” نمایشگاه نروند

سازمان دامپزشکی کشور خواستار حذف بخش طیور  از نمایشگاه بین‌المللی دام، طیور و صنایع وابسته طیور به دلیل حساسیت “بیماری آنفلوآنزای فوق  حاد پرندگان”...