#واردات گندم

واردات گندم تا سال ۹۶ ممنوع شد

[heading]مدیرکل دفتر ساماندهی و توسعه تجارت معاونت بازرگانی وزارت کشاورزی گفت: براساس نامه وزیر کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت با...