1

آرشیو مجله کارآفرینی و صنعت غذا

جهت دانلود هر شماره بر روی تصویر آن کلیک کنید.

آبان ۱۴۰۰ ، شماره 142
آبان ۱۴۰۰ ، شماره ۱۴۲
مهر ۱۴۰۰ ، شماره 141
مهر ۱۴۰۰ ، شماره ۱۴۱
شهریور ۱۴۰۰ ، شماره 140
شهریور ۱۴۰۰ ، شماره ۱۴۰
مرداد ۱۴۰۰ ، شماره 139
مرداد ۱۴۰۰ ، شماره ۱۳۹
تیر 1400 ، شماره 138
تیر ۱۴۰۰ ، شماره ۱۳۸
خرداد ۱۴۰۰ – شماره ۱۳۷
اردیبهشت ۱۴۰۰ – شماره ۱۳۶
فروردین ۱۴۰۰ – شماره ۱۳۵
اسفند ۱۳۹۹ – شماره ۱۳۴
جلد مجله صنعت غذا شماره 132
دی ۱۳۹۹ – شماره ۱۳۲
آذر ۱۳۹۹ – شماره ۱۳۱
کارآفرینی و صنعت غذا شماره 130
آبان ۱۳۹۹ – شماره ۱۳۰
مهر ۱۳۹۹ – شماره 129
مهر ۱۳۹۹ – شماره ۱۲۹
شهریور ۱۳۹۹ – شماره 128
شهریور ۱۳۹۹ – شماره ۱۲۸
مرداد ۱۳۹۹ – شماره ۱۲۷
مرداد ۱۳۹۹ – شماره ۱۲۷
تیر ۱۳۹۹ – شماره 126
تیر ۱۳۹۹ – شماره ۱۲۶
خرداد ۱۳۹۹ – شماره 125
خرداد ۱۳۹۹ – شماره ۱۲۵
اردیبهشت ۱۳۹۹ - شماره 124
اردیبهشت ۱۳۹۹ – شماره ۱۲۴
جلد مجله کارآفرینی و صنعت غذا 123
فروردین ۱۳۹۹ – شماره ۱۲۳
جلد مجله کارآفرینی و صنعت غذا 122
اسفند ۱۳۹۸ – شماره ۱۲۲
جلد مجله کارآفرینی و صنعت غذا 121
بهمن ۱۳۹۸ – شماره ۱۲۱
جلد مجله کارآفرینی و صنعت غذا 120
دی ۱۳۹۸ – شماره ۱۲۰
جلد مجله کارآفرینی و صنعت غذا 119
آذر ۱۳۹۸ – شماره ۱۱۹
جلد مجله کارآفرینی و صنعت غذا 118
آبان ۱۳۹۸- شماره ۱۱۸
مجله کارآفرینی و صنعت غذا شماره 117
مهر ۱۳۹۸ – شماره ۱۱۷
شهریور 1398 - شماره 116
شهریور ۱۳۹۸ – شماره ۱۱۶
مرداد ۱۳۹۸ – شماره ۱۱۵
تیر ۱۳۹۸ – شماره ۱۱۴
خرداد ۱۳۹۸ – شماره ۱۱۳