1

احتمال توقف فعالیت کارخانه های آرد به دلیل کمبود نقدینگی

یک کارشناس حوزه آرد، گندم و نان گفت: کمبود نقدینگی کارخانه های آرد به دلیل زیان انباشته چندساله احتمال توقف فعالیت آنها را در پی خواهد داشت و راه برون رفت از بحران توقف تولید به اجرای مصوبه ستاد تنظیم‌بازار مبنی بر عرضه سبوس به نرخ عرضه و تقاضا ختم خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ مرتضی جلیلوند با بیان اینکه صاحبان صنعت آرد کشور از سال ۱۳۹۳ تاکنون با تحمل زیان و علیرغم انواع ناملایمات، بحران های شدید اقتصادی، تورم افسارگسیخته و کمرشکن اجازه ندادند که کوچکترین خللی در آرامش و امنیت غذای مردم پدید آید، گفت:این در حالیست که فریادهای آنها در جهت تطبیق دستمزد با تورم ناشنیده مانده و با انواع وعده ها هر سال به سال دیگر و سال‌های بعد حواله شد، تا جایی که  خطر توقف ناشی از زیان انباشته ۷ ساله و تهی شدن نقدینگی کارخانه ها، ضرورت رسیدگی عاجل به اصلاح دستمزد در سال ۱۴۰۰  ستاد تنظیم بازار کشور را بر آن داشت تا مصوبه شماره ۶۰/۸۷۲۰۶ را به تصویب برساند.

وی ادامه داد: صاحبان صنعت آرد در طی سالیان گذشته در مسیر ناهموار خود به تجربه آموخته بودند که همواره با وعده ها، امیدها و بیم  هراس های مستمر روبرو هستند و خواهند بود. همچنانکه هنوز یک هفته از وعده مصوبه حداقلی ستاد تنظیم بازار سپری نشده با موانع و اما و اگرهای فرا قانونی و خارج از روال وزیر جهاد کشاورزی مواجه شدند.

این کارشناس حوزه آرد، گندم و نان اضافه کرد: با طرح و وعده ای دیگر  مبنی بر اجابت حداقل حقوق نادیده گرفته شده ۷ سال گذشته با مصوبه دیگری با ابلاغ نامه شماره ۲۰/۱۴۶۰۱  تاریخ ۷ مهرماه ۱۴۰۰ برای صنعت بی دفاع آرد کشور مواجه شدیم.

جلیلوند عنوان کرد: در آستانه هفته دوم وعده های وزیر جهاد کشاورزی قرارداریم. مسیری ناهموار و پر مانع که جاده اعتماد را لحظه‌ به‌ لحظه به دوراهی عدم اعتماد می‌رساند. دو راهی که ادامه آن به توقف عملی این صنعت به علت عدم وجود نقدینگی برای خرید گندم در ماه آینده منجر خواهد شد و راه برون رفت از بحران توقف تولید  به اجرای مصوبه ۶۰/۸۷۲۰۶ ستاد تنظیم بازار کشور مبنی بر عرضه سبوس به نرخ عرضه و تقاضا ختم خواهد شد.

به گفته وی صاحبان صنعت آرد با شروع به کار دولت جدید با توجه به وسعت شعارها در حمایت از تولید و رفع موانع و مانع زدایی از طرف دولتمردان در راستای تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب امیدوار به برون رفت از ناهمواری ها و ادامه فعالیت در سایه امنیت روانی و تامین حداقلی شرایط جبران زیان خود هستند.

وی در پایان گفت: انتظار است با توجه به نبود نقدینگی (ناشی از زیان انباشته ۷ ساله) گندم تحویلی از مهر ماه به کارخانجات را بدون دریافت وجه در دستور کار قرار دهند تا وعده‌های پرداخت معوقات مورد محاسبه و تسویه قرار گرفته و طولانی نشود. همچنین لازم است مصوبه ستاد تنظیم بازار به شماره ۶۰/۸۷۲۰۶ از مهر ماه اجرایی شود.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا