1

اعضای جدید هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی انتخاب شدند+تصاویر

مجمع عمومی کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی ایران به منظور تعیین اعضای هیات مدیره و تایید گزارش عملکرد و صورت های مالی برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، در این مجمع که اکثریت اعضا و نماینده اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران حضور داشتند پس از تایید گزارش عملکرد و صورت های مالی انتخابات هیات مدیره و بازرس برگزار شد و پس از رای گیری و شمارش آراء افراد زیر برگزیده شدند:

اعضای هیات مدیره:

محمدرضا مرتضوی

کاوه زرگران

امیرهوشنگ بیرشک

مهدی عبدی

فرهاد آگاهی

سهراب کارگر

میر اسلام تیموری

پیمان فروهر

سید محمد میر رضوی

بازرس: محمد مهدی لزومیان