امیرحمزه توسلی عضو هیئت مدیره انجمن صنفی صنایع روغنکشی ایران شد

امیرحمزه توسلی به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن صنفی صنایع روغنکشی ایران انتخاب شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز) به نقل از خبرگزاری تسنیم، انتخابات هیئت مدیره انجمن صنفی صنایع روغنکشی ایران، امروز در دفتر این انجمن برگزار و امیرحمزه توسلی مدیرعامل شرکت بهپاک با رای بالای اعضا، به عضویت هیئت‌مدیره این انجمن درآمد.

در انتخابات امروز این انجمن؛ حسن
افراشته‌پور، ابوالحسن خلیلی، امیرحمزه توسلی، محمد عبدی، حسن محمد حسین،
علی فاضلی و ابوالفضل بوژمهرانی به عنوان اعضای جدیدو همچنین خانم گوهری به
عنوان بازرس هیئت‌مدیره انجمن انتخاب شدند.

انجمن صنفی صنایع روغنکشی ایران از سال ۱۳۸۰ تاسیس و در حال حاضر هماهنگ کننده کلیه کارخانجات روغنکشی کشور است.