تامین سوخت ماشین‌آلات کشاورزی برای رفع موانع تولید و تقویت امنیت غذایی

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: اعضای کمیسیون کشاورزی با تامین و ساماندهی سوخت ماشین‌آلات، تجهیزات و ادوات کشاورزی در قالب طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولید موافقت کردند.

به گزترش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، سیدجواد ساداتی‌نژاد در تشریح جلسه روز یکشنبه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز برای اولین بار کلیات طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی و دامی با حضور نمایندگان بررسی شد.

نماینده مردم کاشان، آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی افزود: در نشست امروز و در جریان بررسی موادی از طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی و دامی در زمینه تجارت، بازار، سرمایه‌گذاری و بیمه محصولات کشاورزی و همچنین کشاورزی قراردادی و تامین سوخت تجهیزات و ادوات کشاورزی مورد تصویب قرار گرفت.

ساداتی‌نژاد خاطرنشان کرد: سایر بندها و موارد مندرج در طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی و دامی در نشست صبح دوشنبه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سرویس خبری: مجلس و دولت