تجهیز ٢.٢ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی به سامانه نوین آبیاری

یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی از تجهیز ٢.٢ میلیون هکتار از اراضی آبی کشور به سامانه های نوین آبیاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس زارع مجری طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی امروز در نشستی خبری اظهارداشت: ٨.٧ میلیون هکتار از اراضی آبی کشور در چرخه تولید مستقیم قرار دارد.

وی اضافه کرد: از این میزان ٣.٢ میلیون هکتار از آن اراضی پایاب و مدرن و ۵.۵ میلیون هکتار اراضی غیرپایاب و سنتی هستند.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بهره‌برداران بیشتری در اراضی سنتی که خرد و پراکنده هستند، فعالیت می‌کنند، افزود: حدود ٢ میلیون هکتار از این اراضی به سامانه‌های نوین آبیاری تجهیز شده و از اراضی مدرن نیز حدود ٢٠٠ هزار هکتار به این سامانه‌ها تجهیز شده اند و حدود ١٣٠ هزار هکتار نیز در دست اجراست.

به گفته زارع، ١۵٠ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی و ۵٠٠ میلیارد تومان از بودجه سنواتی سال ٩٨ برای تجهیز اراضی به سامانه‌های نوین آبیاری در نظر گرفته شده که تا الان از صندوق توسعه ملی ٢٠ درصد اعتبارات را تخصیص داده اند.

وی ادامه داد: با این اعتبارات حدود ١٧٠ هزار هکتار از اراضی به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز می‌شوند.

سرویس خبری: کشاورزی