تولید ۱۰ هزار تن ماهی خاویاری تا پایان برنامه ششم

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در سال پایانی برنامه ششم توسعه تولید خاویار به بیش از ۱۰ تن و ۱۰ هزارتن ماهی خاویاری خواهد رسید.

حسن صالحی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در خصوص برنامه های شیلات برای تولید و صید ماهی های خاویاری اظهار کرد: دریای خزر پس از فروپاشی شوروی سابق در همه زمینه ها دچار مشکل شد و هجوم کشورهای تازه استقلال یافته به دریای خزر برای بهره برداری از آن و فعالیت نفتی و صنعتی آن کشورها در دریای خزر ذخایر را کاهش داده است و ما امروز ۷ سال است که ۵ کشور توافق کردند فقط برای فعالیت های بازسازی ذخایر و تحقیقات صید کنیم و فعالیت صید تجاری ممنوع شده است.

وی افزود: در همین راستا ما پرورش ماهی خاویاری را در دستور کار خود قرار داده ایم. خوشبختانه  در سال گذشته بیش از ۲ هزار تن گوشت ماهیان خاویاری تولید، صادر و به بازار مصرف ارسال شده است. بیش از ۲ تن خاویار پرورشی تولید شده که یک تن از آن صادر شده و یک تن به مصرف داخلی رسیده است.

صالحی در رابطه با تولید خاویار ادامه داد: امسال تولید خاویار پرورشی قطعا بیش از ۳ تن خواهد بود. امروز پرورش ماهی خاویاری در دستور کار سازمان شیلات قرارگرفته است. با هدف گذاری که ما کردیم و توافقی که با استان‌های شمالی انجام شده در سال پایانی برنامه ششم توسعه تولید خاویار به بیش از ۱۰ تن و ۱۰ هزارتن ماهی خاویاری خواهیم رسید.

رئیس سازمان شیلات با اشاره به نحوه صادرات ماهی خاویاری تصریح کرد: کل ماهیان خاویاری که تولید می شود در اختیار تولید کننده است و به هرکس که بخواهد می فروشد در امر فروش و یا صادرات دولت هیچ نقشی ندارد. انحصاری دست کسی ندارد و بر عهده خود تولید کننده است ما فقط کنترل تولید را برعهده داریم.