حضور پرقدرت گروه گلشهد و شهدینه در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران

شرکت گلشهد نقش جهان اصفهان با دو برند گلشهد و شهدینه در بیست و دومین نمایشگاه شیرینی و شکلات و محل دائمی … ادامه خواندن حضور پرقدرت گروه گلشهد و شهدینه در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران