فیلم/ به خطر انداختن جان مردم با کباب ارزان

ارزان فروشی کوبیده با برنج، ۱۰ هزار تومان که با جان مردم بازی میکند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، فیلم از یک واحد صنفی پخت کباب کوبیده با گوشت های خراب شده و کپک زده که آن را پلمپ کردند.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان