1

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران منصوب شد

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران منصوب شد.

 به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، طی حکمی از سوی وزیر جهادکشاورزی، دکتر اسماعیل‌قادری‌فر به سمت رئیس هیات‌ مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران منصوب شد.

بورس