1

معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: رشد ۱۱ درصدی توزیع بذر «جو» در سال جاری

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: در سال جاری ۴۱ هزار تن بذر جو توسط شرکت های تولید کننده بذر خریداری و توزیع شده که این میزان نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد رشد داشته است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، از وزارت جهاد کشاورزی، جواد وفابخش در واکنش به ادعای مطرح شده در برخی رسانه ها مبنی بر کمبود و گرانی بذر جو، اظهارداشت: پروسه تولید بذر جو یک سال نبوده و برنامه ای حداقل پنج ساله است که طبق تجارب سال‌های گذشته متاثر از میزان جذب بذر و نیازسنجی صورت گرفته از استان ها، برنامه‌ریزی لازم صورت پذیرفته و بدین ترتیب در سال جاری ۴۱ هزار تن بذر جو توسط شرکت های تولید کننده بذر خریداری و توزیع شده که این میزان نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد رشد داشته است.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی افزود: سال گذشته از مجموع ۳۷ هزار تن بذر جو استحصالی، بیش از سه هزارو ۵۰۰ بذر مازاد بر مصرف کشاورزان در انبارها رسوب کرد.

وفابخش تصریح کرد: در دنیا برای هیچ یک از محصولات زراعی خودگُشن مانند جو، مقدار تامین بذر گواهی شده مطابق با ۱۰۰ درصد نیاز بذری نبوده و صرفا بخشی از نیاز به صورت رسمی تامین می‌شود. در سال جاری نیز این مهم در کشور تحقق یافته و در مجموع ۴۱ هزار تن بذر رسمی تولید و در حال توزیع است.

وی با بیان این که در سال جاری، بذر جو دیم دارای برچسب تائیدیه موسسه تحقیقات بذر به قیمت ۳۳ هزار ریال و بذر جو آبی ۳۵ هزار ریال مصوب و به فروش رسیده است، گفت: قیمت ۴۵ هزار ریالی مطرح شده در برخی رسانه ها، بذور خودمصرفی کشاورزان است که تعیین قیمت آن بر اساس سازوکارهای عرضه و تقاضا در بازار شکل گرفته و خارج از اختیارات وزارت جهاد کشاورزی است.

وفابخش درخصوص پایین بودن قیمت تضمینی و عدم استقبال کشاورزان از کشت جو در سال گذشته خاطرنشان کرد: همه ساله قیمت تضمینی بر اساس قانون و با در نظر گرفتن پارامترهایی نظیر هزینه های تولید و سود متعارف برای تولیدکننده برآورد و اعلام می‌شود و در صورتی که قیمت جو در بازار بالاتر از قیمت تضمینی باشد هیچ الزامی برای مداخله دولت در امر خرید نیست و این امر نه تنها تاثیر منفی بر استقبال کشاورزان از کشت نداشته بلکه در سال ۱۳۹۹-۱۳۹۸ سطح زیرکشت جو نسبت به سال قبل از آن ۱۲۳ هزار هکتار افزایش و میزان تولید نیز ۱۱ درصد رشد داشته و به ۳.۹ میلیون تن رسیده است.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، قطع یارانه شرکت های تولید کننده بذر را قویا تکذیب کرد و افزود: پرداخت یارانه به بذر جو در سال جاری نیز همانند سال های گذشته انجام می شود.

وزارت جهاد کشاورزی به منظور تامین نیاز کشور و حمایت از تولیدکنندگان امسال حمایت از تولید بذر را در دستور کار خود قرار داده است.

سرویس خبری: کشاورزی