گندم

نرخ خرید گندم مورد پذیرش کشاورزان نیست/ کشاورزان سردرگم هستند

رئیس نظام صنفی کشاورزی کرمان با انتقاد از نرخ تعیین شده برای خرید تضمینی گندم خواستار بازنگری در این نرخ از طریق مجلس شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در حالی که کشاورزان نسبت به نرخ گندم برای خرید تضمینی در سال گذشته انتقاد داشتند، امسال نرخ خرید تضمینی گندم برای هر کیلوگرم چهار هزار تومان تعیین شد که این نرخ‌گذاری نیز به شدت مورد انتقاد کشاورزان قرار گرفته است.

قاسم سالاری (رئیس نظام صنفی کشاورزی کرمان) در این باره گفت: نرخ تعیین شده مورد پذیرش تشکل‌های کشاورزی نیست و باید قیمت هر کیلو گندم حداقل پنج هزار تومان باشد.

او خواستار بازنگری در این نرخ از طریق مداخله مجلس شد.

سالاری همچنین با انتقاد از تاخیر در تعیین نرخ کلزا عنوان کرد: کشاورزان سردرگم هستند.

سرویس خبری: کشاورزی