چه میزان کالای اساسی از گمرکات کشور ترخیص شد؟/ واردات حدود ۳ میلیون تن گندم در ۱۱ ماه

از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه حدود ۲۱.۴میلیون تن کالای اساسی به ارزش ده میلیارد و ۸۴۰میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص شد که “ذرت ” بابیش از ۹میلیون تن ،۴۲ درصد وزن واردات کالای اساسی را به خود اختصاص داده است.

به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز، به نقل از تسنیم، از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا سی ام  بهمن ماه سی میلیون و ۸۱۸ هزار تن کالا به ارزش ۳۴میلیارد و ۳۲۱ میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص شده که ۲۱ میلیون و ۳۷۷هزار و ۲۸۱تن به ارزش ۱۰ میلیارد و ۸۳۹ میلیون و ۳۰۵ هزار و ۹۰۱ دلار آن مربوط  به ترخیص ۲۵گروه کالاهای اساسی است .

سهم واردات کالای اساسی از کل واردات کشور از لحاظ وزنی ۶۹ درصد و از لحاظ ارزش ۳۱٫۵درصد بوده است.

سید روح اله لطیفی ، سخنگوی گمرک در خصوص جزئیات واردات ۲۵ گروه کالاهای اساسی  توضیح داد: از ۲۱٫۴ میلیون تن کل کالاهای اساسی ۱۵٫۵میلیون تن آن به ارزش ۶میلیارد و ۸۶۵ میلیون و ۵۵۴هزار دلار ، جز کالاهای اساسی  شامل ارز ترجیحی است که از لحاظ وزن ۷۲درصد و ازلحاظ ارزش  63درصد کل کالاهای اساسی ترخیص شده را به خود اختصاص داده است که در این میان “ذرت” با ۹میلیون و ۱۲۵هزار و ۷۹۱تن به ارزش دو میلیارد و ۲۹۸میلیون و ۸۷۰ هزار و ۵۵۳ دلار در صدر واردات به  کشور هم  از لحاظ وزنی و هم از لحاظ  ارزش  در واردات کلی و هم درکالای اساسی قرار دارد که ۴۲ درصد وزن کالاهای اساسی و ۲۱ درصد ارزش آن را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: علاوه بر” ذرت” ،”داروها و تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی”،با ۱۳هزار و ۵۶۰ تن به ارزش یک میلیارد و ۴۸۱میلیون و ۴۱۹هزار و ۳۶۶دلار ، “دانه های روغنی” با دو میلیون و ۴۰هزار و ۴۵۷تن به ارزش یک میلیارد و ۷۳میلیون و ۴۱۶هزار و ۸۱۸دلار ، “روغن های خوراکی” با یک میلیون و ۳۴هزار و ۳۱۱تن به ارزش ۸۹۵میلیون و ۹۶۰هزار و ۶۳۹ دلار،” کنجاله سویا” با یک میلیون و ۶۱۵ هزار و ۲۶۷تن به ارزش ۶۹۳میلیون و ۷۸۶هزار و ۵۴۲دلار و “جو” با یک میلیون و ۷۰۲ هزار و ۱۸۲ تن به ارزش ۴۲۲میلیون و ۱۰۰ هزار و ۱۴۱ دلار به ترتیب کالاهای اساسی ترخیص شده از گمرکات کشور بودند که شامل ارز ترجیحی هستند.
 “گندم ” با دو میلیون و ۹۲۳هزار و۶۲۰ تن و ارزش ۸۱۳میلیون و ۳۱۷هزار و ۵۷۹دلار، “برنج” با ۸۴۹هزار و ۸۳۷تن به ارزش ۷۷۶میلیون و ۱۱۲هزار و ۵۴۹دلار، “شکر خام” با یک میلیون و ۱۷هزار و ۷۰۹تن به ارزش ۳۷۰ میلیون و ۶۶۱ هزارو ۹۵۹دلار، “چای خشک ” با ۵۷هزار و ۲۵۸تن به ارزش ۲۸۶میلیون و ۵۴۴هزار و ۱۹۹ دلار ، “ماشین الات تولید کننده کالای اساسی” به وزن ۴۴هزار و ۴۵۹تن و به ارزش ۲۵۵میلیون و ۸۵۸هزار و ۱۳۲ دلارنیز در رتبه های بعدی واردات کالاهای اساسی قرار دارند.

گفتنی است،  “خمیرکاغذ” با ۱۷۵میلیون دلار، “کاغذ چاپ وتحریر” با ۱۷۱میلیون دلار، “کودهای شیمیایی” با ۱۴۴میلیون دلار، “حبوبات” با ۱۳۴میلیون دلار، “گوشت قرمز سنگین” با ۱۲۶میلیون دلار، “انواع بذر” با ۷۸میلیون دلار، “لاستیک سنگین ” با ۷۷میلیون دلار، “سموم تکنیکال شیمیایی” با ۵۷میلیون دلار، “کره با بسته بندی” با ۴۰میلیون دلار، “گوشت قرمز سبک” با ۲۹میلیون دلار و ” کاغذ روزنامه” با ۴٫۲میلیون دلار، به ترتیب به عنوان ۲۵گروه کالاهای اساسی در یازده ماهه گذشته از گمرکات کشور ترخیص شدند.

برخی ازاین کالاها درسال گذشته واردشده و دراوایل سال جاری به مرحله ترخیص رسیده است که شامل تخصیص  ارزهای ترجیحی و نیمایی سال قبل بوده است وبانک مرکزی به دلیل مسئولیتش در تخصیص و تامین ارز و نهایتا صدوراعلامیه تامین ارز،  اطلاعات دقیق ارزی  را در دستدارد و گمرک فارغ از نوع ارز تامینی از سوی بانک مرکزی به گزارش وزن و ارزش کالای ترخیص شده می پردازد .

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: تسنیم