گزارش روز هفتم مسابقات فوتبال صنعت غذا / پدرخوب و صنایع غذایی گلها به فینال رفتند

روز هفتم مسابقات فوتبال صنعت غذا در مرحله نیمه نهایی برگزار شد که در پایان تیم های صنایع غذایی گلها و پدرخوب به ترتیب  مقابل تیمهای بهنوش ایران و پایگاه خبری فوتسال فائق آمدند و به فینال راه یافتند .

 

به گزارش اگروفودنیوز در بازی اول ابتدا تیمهای پایگاه خبری فوتسال و پدرخوب به مصاف هم رفتند که تیم پدرخوب با دوگل بزیک و اکبری در مقابل تک گل  اوراز از تیم پایگاه خبری فوتسال به پیروزی رسید و به فینال مسابقات راه یافت .

پدرخوب

تر کیب تیم پدرخوب در برابر پایگاه خبری فوتسال ایران

پایگاه خبری فوتسال ایران

تر کیب پایگاه خبری فوتسال ایران در برابر پدرخوب

 

در بازی دوم از این گروه نیز تیمهای بهنوش ایران و گلها با تساوی یک بر یک به استقبال ضربات پنالتی رفتند که در پایان گلها در مجموع ۶ بر ۷ بر تیم بهنوش غلبه کرد گلهای این بازی را اسماعیل میرنژاد برای بهنوش و پدرام سید مومن برای گلها به ثمر رساندند . بدین ترتیب در روز دوشنبه تیمهای گلها و پدرخوب در فینال و تیمهای پایگاه خبری فوتسال و بهنوش در دیدار رده بندی به مصاف هم خواهند رفت .

 

صنایع غذایی گلها

تر کیب تیم صنایع غذایی گلها در برابر تیم بهنوش ایران

%d8%a8%d9%87%d9%86%d9%88%d8%b4

تر کیب تیم بهنوش ایران در برابر تیم صنایع غذایی گلها