گزارش سازمان ملل متحد درباره افزایش گرسنگی در سراسر جهان: دستیابی به جهانی عاری از گرسنگی در هاله‌ای از ابهام

سازمان ملل متحد می‌گوید که جهان در مسیر به صفر رساندن گرسنگی قرار ندارد. همچنین هشدار می دهد که در صورت تداوم روندهای کنونی، شمار مردمانی که تحت تأثیر گرسنگی قرار دارند، تا سال ۲۰۳۰ از ۸۴۰ میلیون نفر فراتر رود.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، گزارش جدید سازمان ملل متحد (تدوین شده توسط فائو، صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی، یونیسف، برنامه جهانی غذا و سازمان جهانی بهداشت) درباره وضعیت امنیت غذایی و تغذیه نشان می‌دهد که در حال حاضر حدود ۶۹۰ میلیون نفر یا به عبارتی ۸.۹ درصد جمعیت جهان از گرسنگی رنج می‌برند. براساس این گزارش، شمار گرسنگان جهان در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال پیش از آن تقریبا ۱۰ میلیون نفر و نسبت به پنج سال پیش از آن نزدیک به ۶۰ میلیون نفر افزایش داشته است.

براساس گزارش «وضعیت امنیت غذایی و تغذیه در جهان ۲۰۲۰»،
شمار افرادی که از ناامنی غذایی حاد رنج می‌برند نیز طی پنج سال اخیر روند افزایشی
مشابهی داشته است. در سال ۲۰۱۹، حدود ۷۵۰ میلیون نفر – یا نزدیک به ۱۰ درصد جمعیت جهان – در معرض سطوح شدیدی از ناامنی
غذایی قرار داشتند.

آمارهای مندرج در این گزارش همچنین نشان می‌دهد که در سال
۲۰۱۹ حدود ۲ میلیارد نفر از ساکنان کره زمین دسترسی منظمی به مواد غذایی سالم و
ایمن، مغذی و کافی نداشته‌اند.

بیماری کووید-۱۹ و گرسنگی

با توجه به تأثیرات گسترده همه‌گیری جهانی بیماری کووید-۱۹،
برآورد می‌شود که این همه‌گیری بسته به سناریوهای مختلف مطرح شده درباره رشد
اقتصادی باعث افزایش تعداد افراد دچار کمبود تغذیه بین ۸۳ تا ۱۳۲ میلیون نفر در
سال ۲۰۲۰ شود.

همچنین بر اثر پیامدهای بهداشتی و اجتماعی- اقتصادی ناشی از بیماری کووید-۱۹، احتمال می‌رود که
وضعیت تغذیه آسیب‌پذیرترین گروه های جمعیتی بیش از پیش وخیم شود.

کودکان و سوءتغذیه

در شرایطی که فشار ناشی از تمامی اشکال سوءتغذیه هم‌چنان
چالشی برای جهان است، برآوردهای جاری نشان می‌دهند که در سال ۲۰۱۹ حدود  ۲۱.۳ درصد از کودکان زیر پنج‌سال (۱۴۴ میلیون)
دچار سوءتغذیه مزمن، ۶.۹ درصد (۴۷ میلیون) سوءتغذیه حاد و ۵.۶ درصد (۳۸.۳ میلیون)
دچار اضافه وزن بوده‌اند.

رژیم غذایی سالم

در این گزارش آمده است که رژیم‌های غذایی سالم برای بسیاری از افراد خصوصاً فقرا در تمامی مناطق جهان مقرون‌به‌صرفه نیست. خوش‌بینانه‌ترین برآوردها نیز حاکی از آنند که دسترسی به رژیم‌های غذایی سالم و بهر‌مندی از آن‌ها برای بیش از ۳ میلیارد نفر در جهان مقرون به صرفه نیست. برآورد می‌شود که رژیم‌های غذایی سالم به طور میانگین پنج برابر گران‌تر از رژیم‌های غذایی سرشار از نشاسته – که تنها انرژی مورد نیاز بدن را تأمین می‌کنند – هستند.

رژیم غذایی، سلامت و تغییرات اقلیمی

با توجه به الگوهای کنونی مصرف مواد غذایی، پیش‌بینی می‌شود
که تا سال ۲۰۳۰ هزینه‌های سلامت مرتبط بارژیم‌های غذایی که مربوط به  مرگ و میر و بیماری‌های غیر مسری هستند از ۱.۳
تریلیون دلار فراتر رود.

از سوی دیگر، برآورد می‌شود که تا سال ۲۰۳۰،‌ هزینه اجتماعی انتشار گازهای گلخانه‌ای مرتبط با رژیم‌های غذایی که به الگوهای کنونی  این رژیم‌ها ارتباط دارند از ۱.۷ تریلیون دلار فراتر رود.

سیاست‌ها و اقدامات توصیه‌شده برای تأمین رژیم‌های غذایی
مقرون به صرفه

فائو، صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی، یونیسف، برنامه
جهانی غذا و سازمان جهانی بهداشت از تمامی کشورها می‌خواهند تا به منظور کاهش اتلاف
مواد غذایی و ارتقای کارایی در تمامی مراحل زنجیره تأمین غذا، سیاست‌ها و مشوق‌های
کشاورزی خود را به سوی سرمایه‌گذاری و اقدامات سیاستی پیرامون مسائل مرتبط با
تغذیه در تمامی طول زنجیره تأمین غذایی جهت دهند. 

سیاست‌های مربوط به حمایت‌های اجتماعی متمرکز بر مبحث تغذیه
نقشی محوری در تلاش کشورها برای افزایش قدرت خرید و مقرون‌به‌صرفه‌کردن رژیم‌های
غذایی سالم برای  آسیب‌پذیرترین جمعیت‌ها
دارند.

وضعیت ایران

براساس این گزارش، ایران طی سال‌های اخیر شاهد کاهش نسبی درصد شیوع کمبود تغذیه در کل جمعیت خود بوده است. در این راستا، درصد جمعیت دچار کمبود تغذیه در ایران از ۵.۲ درصد در سال‌های ۱۳۸۵-۱۳۸۳ به ۴.۷ درصد در سال‌های ۱۳۹۸-۱۳۹۶ کاهش یافته است. با این حال، علی‌رغم این بهبود وضعیت، تعداد خالص افرادی که از کمبود تغذیه رنج می‌برند طی این دوره زمانی از ۳.۶ میلیون نفر به ۳.۹ میلیون نفر افزایش یافته است.

برای دسترسی به گزارش کاملاینجا کلیک کنید.

FAOIFADUNICEFWFP and WHO: hunger increases across the world, achieving Zero
Hunger by 2030
is in doubt

The United Nations agencies say
that the world is not on track to achieve Zero Hunger, warning if recent trends
continue, the number of people affected by hunger will surpass 840 million by
۲۰۳۰٫

Tehran – A new report jointly prepared by FAOIFADUNICEFWFP and WHO shows that currently around 690 million people or
۸٫۹ percent of the world population are hungry. Compared to the previous
figures, this number is up by 10 million people in one year and by nearly 60
million in five years. 

 “The State of Food Security and Nutrition in
the World 2020” also indicates that the number of people affected by severe
food insecurity has experienced a similar upward trend over the last five
years. In 2019, close to 750 million—or nearly one in ten people in the
world—were exposed to severe levels of food insecurity.

The figures reveal that about 2
billion people in the world did not have regular access to safe, nutritious and
sufficient food in 2019.

COVID-19 and Hunger

Considering the widespread
impacts of COVID-19 pandemic, it is estimated that the pandemic may add between
۸۳ and 132 million people to the total number of undernourished in the world in
۲۰۲۰ depending on the economic growth scenario.

Also, the nutritional status of
the most vulnerable population groups is likely to deteriorate further due to
the health and socio-economic impacts of COVID-19.

Children and Malnutrition

While the burden of malnutrition
in all its forms remains a challenge for the world, current estimates reveal
that in 2019, 21.3 percent (144 million) of children under 5 years of age were
stunted, 6.9 percent (47 million) wasted and 5.6 percent (38.3 million)
overweight.

Healthy Diet 

The report states that healthy
diets are unaffordable to many people, especially the poor, in every region of
the world. The most conservative estimate shows they are unaffordable for more
than 3 billion people in the world. Healthy diets are estimated to be, on
average, five times more expensive than diets that meet only dietary energy
needs through a starchy staple.

Diet, Health and Climate Change

Under current food consumption
patterns, diet-related health costs linked to mortality and non-communicable
diseases are projected to exceed USD 1.3 trillion per year by 2030.

On the other hand, the
diet-related social cost of greenhouse gas emissions associated with current
dietary patterns is estimated to be more than USD 1.7 trillion per year by
۲۰۳۰٫

Policies and Measures for
Affordable Healthy Diet 

The United Nations agencies call
on countries to rebalance their agricultural policies and incentives towards
more nutrition-sensitive investment and policy actions all along the food
supply chain to reduce food losses and enhance efficiencies at all
stages. 

Nutrition-sensitive social protection policies are also central for the
countries to increase the purchasing power and affordability of healthy diets
of the most vulnerable populations. 

Iran’s Situation

According to the report, Iran
experienced a relative reduction in the prevalence of undernourishment
in its total population, dropping from 5.2 percent in the period of 2004-2006
to 4.7 percent in period of 2017-2019. However, despite this improvement, the
net number of people experiencing undernourishment increased from 3.6 to 3.9
million.

To access the complete report click here.