اهم اخبار

جدیدترین در Content

رئیس کنفدراسیون صادرات در نشست کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران :صادرکنندگان نیازمند تسهیل‌گری هستند نه بسته حمایتی و مشوق

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تاکید می‌کند در شرایط فعلی آنچه می‌تواند برای صادرکنندگان مؤثر باشد، تسهیل‌گری در این حوزه است...