عضو اتاق بازرگانی ایران: تفکیک وزارت صمت هیچ فایده‌ای ندارد/ در بهترین دوران اقتصاد، یک وزارتخانه داشتیم

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: اتفاقات اخیر ،تفکیک و ادغام‌ها نشان داده که تعداد اتاق، ساختمان و عناوین مهم نیست و باعث نمی‌شود که مشکلی حل شود بلکه این تفکر و فکر است که اهمیت دارد.

علی دیلمقانیان در پاسخ به این پرسش که آیا شرایط کنونی باعث نمی‌شود تا وزارت بازرگانی  تشکیل شود، گفت: در شرایط فعلی اقتصاد کشور تفکیک این وزارتخانه از وزارت صمت هیچ تاثیری بر روند فعلی کشور ندارد و به قدری دغدغه وجود دارد که اصلا نباید ذهن مسئولین و سیاست‌گذاران درگیر این مسائل شود.

عضو اتاق بازرگانی ارومیه ادامه
داد: در سال ۱۳۴۲ که سکان‌دار اقتصاد کشور دست فردی به نام عالیخانی بود که
اتفاقا همان زمان بهترین وضعیت را در این حوزه داشتیم فقط یک وزارت اقتصاد
وجود داشت و تمام فعالیت‌های بازرگانی و صنعتی زیر نظر آن صورت می‌گرفت و
شاهد بودیم که وضعیت چگونه بود طوریکه اکنون حسرت آن زمان و مدیریت را
می‌خوریم.

وی افزود: اتفاقات اخیر ،تفکیک و
ادغام‌ها نشان داده که تعداد اتاق و ساختمان و عناوین مهم نیست و باعث
نمی‌شود که مشکلی حل شود بلکه این تفکر و اندیشه است که اهمیت دارد،
متاسفانه حکمرانی ما تولید اندیشه ندارد و نزد آنها فکر و برنامه‌ریزی
بهایی ندارد.

وی افزود: در نهایت باور من این
است که با تفکیک این وزارتخانه هیچ تغییری ایجاد نخواهد شد و فقط بار
هزینه‌ای دولت بیشتر می‌شود پس بهتر است به جای صرف نیرو و منابع بر چنین
امری به فکر حل مشکلات و برداشتن بار از دوش مردم باشیم.