دام

در سال ۹۷، تورم تولیدکننده زراعت و دامداری ۴۸ درصد شد

شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (بر مبنای ١٠٠=١٣٩٠) در سال ١٣٩٧ برابر است با ۳۶۲.۷ بود که نسبت به سال قبل از آن (نرخ تورم سالانه) ۴٧.٨ درصد افزایش یافته است.

 

 

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (تعدیل یافته) سال ١٣٩٧ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

محصولات کشاورزی از مرحله اتمام تولید تا مصرف نهایی تحت تاثیر عوامل مختلف، قیمت های متفاوتی پیدا می‌کند که اصطلاحاً قیمت سرخرمن، قیمت عمده‌فروشی، … و قیمت خرده‌فروشی نامیده می‌شود. به منظور دستیابی به قیمتی که صرفاً ناشی از فعالیت کشاورزی باشد لازم است تأثیر عواملی نظیر هزینه‌های حمل و نقل و انبارداری، سود واسطه‌ها و … حذف شود. این گزارش به ارائه قیمت تولید کننده (سرخرمن) محصولات کشاورزی پرداخته شده که از مقایسه اطلاعات حاصل از این گزارش با نتایج طرح های خرده‌فروشی می توان به بررسی نقش واسطه‌ها و دیگر عوامل مؤثر در شکل‌گیری سایر قیمت ها تا رسیدن محصول به دست مصرف کننده نهایی پرداخت.

آمارگیری از قیمت فروش محصولات کشاورزی در سال ١٣۵٣ آغاز شده و تاکنون بجز در چند مقطع زمانی به طور مرتب انجام شده است. محاسبه شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی بر اساس سال پایه ١٣٩٠ در سال ١٣٩١ شروع شده است. گزارش حاضر به شاخص مذکور در سال ١٣٩٧ اختصاص دارد.

بر این اساس شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (بر مبنای ١٠٠=١٣٩٠) در سال ١٣٩٧ برابر است با ۳۶۲.۷ که نسبت به سال قبل (نرخ تورم سالانه) ۴٧.٨ درصد افزایش یافته است.

شاخص زراعت و باغداری

شاخص گروه زراعت و باغداری در سال ١٣٩٧ برابر با ۳۵۸.۳ است که نسبت به سال قبل ۴۵.۴ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه غلات در سال ١٣٩٧ برابر با ۳۲۹.۱ است که نسبت به سال قبل ۲۸.۶ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه سبزیجات در سال ١٣٩٧ برابر با ۳۹۲.۸ است که نسبت به سال قبل ۵۱.۸ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه میوه ها و میوه های آجیلی در سال ١٣٩٧ برابر با ۳۸۱.۷ است که نسبت به سال قبل ۵۴.۵ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه موادخام طبقه بندی نشده در سال ١٣٩٧ برابر با ۲۸۶.۳ است که نسبت به سال قبل ۳۴.۲ درصد افزایش یافته است.

شاخص دامداری سنتی

شاخص گروه دامداری سنتی در سال ١٣٩٧ برابر با ۳۷۲.۱ است که نسبت به سال قبل ۵۳.۰ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه پرورش بز و بزغاله در سال ١٣٩٧ برابر با ۳۹۱.۰ است که نسبت به سال قبل ٧١.٩ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه پرورش گاو و گوساله سنتی در سال ١٣٩٧ برابر با ۳۷۲.۴ است که نسبت به سال قبل ۵۶.۲ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه گوسفند و بره در سال ١٣٩٧ برابر با ۴۱۳.۵ است که به نسبت به سال قبل ۷۳.۴ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه سایر محصولات حیوانی در سال ١٣٩٧ برابر با ۳۲۷.۲ است که نسبت به سال قبل ۲۶.۶ درصد افزایش یافته است.
براساس اعلام مرکز آمار: نرخ تورم تولیدکننده محصولات گاوداری‌ها به ٢.٨٧ درصد رسید

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در فصل بهار به عدد ٢۶۴,٠۶ رسید که نسبت به فصل قبل ٢.٨٧ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ١۴.۶١ درصد افزایش داشته است.

 

 

به گزارش ایلنا، شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در سال ١٣٩٧ به عدد ٣٧١,١٨ رسید که نسبت به سال قبل ۵٢.۴٨ درصد افزایش داشته است. بیشترین افزایش شاخص محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در این سال نسبت به سال قبل مربوط به قلم “گاو حذفی شیری” (۴٧/٧۵ درصد) و کمترین افزایش مربوط به “کود” (٢٣.٩٨ درصد) بوده است.

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در فصل بهار به عدد ٢۶۴,٠۶ رسید که نسبت به فصل قبل ٢.٨٧ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ١۴.۶١ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین افزایش نسبت به فصل قبل مربوط به قلم “گاو تلیسه ” (١۵.٧٩ درصد) و کمترین افزایش مربوط به شیر (١.٣۴ درصد) بوده است.

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در فصل تابستان به عدد ٣٣٢,٩٩ رسید که نسبت به فصل قبل ٢۶.١٠ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴٠.٣١ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین افزایش نسبت به فصل قبل مربوط به”گوساله پرواری” (٣٣.١۴ درصد) و کمترین افزایش مربوط به “کود” (١.٠٣ درصد) بوده است.

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در فصل پاییز به عدد ۴٠۶,۵٧ رسید که نسبت به فصل قبل ٢٢.٠٨ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶٣.١٠ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین افزایش نسبت به فصل قبل مربوط به “گاو تلیسه ” (٣١.١٨ درصد) و کمترین افزایش مربوط به “گاو نر داشتی”  (٢.١۵ درصد) بوده است.

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در فصل زمستان به عدد ۴٨١,١١ رسید که نسبت به فصل قبل ١٨.٣۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٨٧.۴٢ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین افزایش مربوط به “گوساله پرواری” (۴٠.٧١ درصد) و کمترین افزایش مربوط به ” شیر” (۴.۵٨ درصد) بوده است.

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی در استانهای خوزستان و کهگیلویه وبویر احمد به ترتیب با ٧٠,۶٢ و ۶٨.٧۶ درصد بیشترین افزایش را نسبت به سال قبل داشته اند.
مرکز آمار ایران اعلام کرد؛ میانگین قیمتی محصولات کشاورزی/رشد۱۵۰درصدی قیمت هرکیلو گوسفند زنده

در زمستان سال ١٣٩٧ قیمت فروش یک کیلوگرم گوسفند و بره زنده در کل کشور ۴١۶ هزار و ۵٨٩ ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال ٩۶ معادل ۱۵۰.۱ درصد افزایش داشته است.

 

 

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز) به نقل از مرکز آمار ایران، قیمت فروش یک کیلوگرم ذرت دانه‌ای در زمستان سال ١٣٩٧ در کل کشور ١٧٩٩١ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال ٩۶، معادل ۰.۴ درصد کاهش داشته است.

در زمستان سال ١٣٩٧ قیمت فروش یک کیلوگرم پیاز در کل کشور ٣۵۶٢۶ ریال بوده است. استان هرمزگان با ۴٨٠٠٨ ریال بالاترین قیمت و استان سیستان و بلوچستان با ١٨٠٨٨ ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۸۰.۹ درصد افزایش داشته است.

در زمستان سال ١٣٩٧ قیمت فروش یک کیلوگرم گوسفند و بره زنده در کل کشور ۴١۶۵٨٩ ریال بوده است. استان سیستان و بلوچستان با ۴٧٣٧٣۶ ریال بالاترین و استان کهگیلویه و بویراحمد با ٣١۶٧۵٣ ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال ٩۶ معادل ۱۵۰.۱ درصد افزایش داشته است.

همچنین در فصل زمستان سال ١٣٩٧ قیمت فروش گاو پرواری کمتر از دو سال زنده در کل کشور از قرار هر کیلو ٣۵٩٠٣٣ ریال بوده است. استان تهران با ۴١٨٩٣۵ ریال بیشترین و استان البرز با ٢۴٣٧۴١ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال ٩۶ معادل ۱۵۲.۷ درصد افزایش یافته است.

در زمستان سال ١٣٩٧ قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گوسفند چرخ نشده در کل کشور ۵٢٨۴۶ ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال٩۶ افزایش ۲۴.۵ درصدی داشته است. استان آذربایجان شرقی با ۵٧۵۶۴ ریال بالاترین و استان سیستان و بلوچستان با ٢١٠۶٩ ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند.اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.
در زمستان ۹۷ نسبت به زمستان ۹۶ رقم خورد؛ افزایش ۷۹ درصدی تورم تولیدکننده مرغداری های کشور

شاخص کل قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در زمستان پارسال، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ۷۹.۳۸ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور زمستان ١٣٩٧ (١٠٠=١٣٩٠) از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

گروه مرغ با افزایش ۲۵.۰۳ درصد و گروه تخم مرغ با کاهش ۱۶.۷ درصدی، افزایش ۱۳.۹۶ درصدی شاخص نسبت به فصل قبل را رقم زده‌اند.

همچنین گروه مرغ و تخم مرغ به ترتیب با ۱۱۴.۵۷ و ۱۰.۶۵ درصد افزایش، موج افزایش ٧٩.٣٨ درصدی شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل شده‌اند. درصد تغییر شاخص در چهار فصل منتهی به زمستان ١٣٩٧ نسبت به چهار فصل منتهی به زمستان ١٣٩۶، معادل ۵۰.۲۳ درصد (تورم سالانه) بوده است.

شاخص استانی

بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در زمستان ١٣٩٧ نشان می‌دهد که استان‌های کشور نسبت به فصل قبل با افزایش و کاهش رو به رو بوده و بیشترین میزان افزایش به ترتیب مربوط به استان‌های خراسان شمالی و ایلام با ۴۴.۲۵ و ۴۳.۶۷ درصد است.

همچنین تمام استان‌های کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل در این حوزه افزایش داشته‌اند، به طوری که استان گیلان با ۲۱۱.۴۱ درصد افزایش، بیشترین افزایش قیمت را نسبت به فصل مشابه سال قبل تجربه کرده است.

شاخص گروه‌های اصلی

مرغ

در زمستان ١٣٩٧ شاخص گروه مرغ به ۶۵۷.۳۷ واحد رسیده که نسبت به فصل قبل ۲۵.۰۳ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۱۴.۵۷ درصد افزایش یافته است.

همه اقلام این گروه شامل پولت، مرغ گوشتی و جوجه یک روزه به ترتیب ۲۴.۶۴، ۳۲.۹۶ و ١٠.٠٨ درصد نسبت به فصل قبل افزایش داشته‌اند.

همچنین پولت و مرغ گوشتی و جوجه یک روزه به ترتیب ۱۰۵.۵۶، ۸۶.۴۸ و ۲۲۷.۸۴ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته اند.

تخم مرغ

در زمستان ١٣٩٧ شاخص گروه تخم مرغ به ۲۹۹.۲۵ واحد رسیده که نسبت به فصل قبل ۱۶.۰۷ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۰.۶۵ درصد افزایش یافته است.

در این گروه تخم مرغ نطفه‌دار و تخم مرغ خوراکی به ترتیب ١٢.٩٩ و ١٩.٠٣ درصد نسبت به فصل قبل کاهش نشان می‌دهد.

همچنین اقلام مذکور نسب به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ١٩.١٣، ٣.١٠ درصد افزایش داشته است.

سایر

در زمستان ١٣٩٧ شاخص کود به ۱۰۸۹.۵۰ واحد رسیده که نسبت به فصل قبل ۱۳.۴۹ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۱.۵۷ درصد افزایش یافته است
در زمستان ۹۷؛ تورم تولید محصولات گاوداری صنعتی ۱۸.۳ درصد افزایش یافت

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‎های صنعتی کشور در زمستان ١٣٩٧ به عدد ۴۸۱.۱۱ رسید که ١٨.٣۴ درصد نسبت به فصل قبل افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)؛ به نقل از مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در زمستان ١٣٩٧ به عدد ۴۸۱.۱۱ رسید که ۱۸.۳۴ درصد نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) و ۸۷.۴۲ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، افزایش داشته است.

در فصل مورد بررسی شاخص تمامی اقلام با افزایش مواجه بوده است. در این میان، شاخص گوساله پرواری، با ۴۰.۷۱ درصد بیشترین افزایش را نسبت به فصل قبل داشته است. بیشترین افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل نیز با ۱۴۵.۲۹ درصد، مربوط به قلم گاو حذفی شیری است. درصد تغییر شاخص در چهار فصل منتهی به زمستان ١٣٩٧ نسبت به چهار فصل منتهی به زمستان ١٣٩۶، ۵۲.۴۸ درصد (تورم سالانه) است.

شاخص استانی

بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در زمستان ١٣٩٧ نشان می‌دهد که تمام استان‌های کشور نسبت به فصل قبل با افزایش رو به رو بوده و بیشترین میزان افزایش مربوط به استان اردبیل با ۵۳.۰۹ درصد است. همچنین تمام استان‌های کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته‌اند، به طوری که استان لرستان با ۱۲۱.۷۶ درصد افزایش، بیشترین افزایش قیمت را نسبت به فصل مشابه سال قبل تجربه کرده است.

شاخص اقلام اصلی

شاخص گاو تلیسه در زمستان ١٣٩٧ به ۳۱۶.۱۱ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٢٠.٨٠ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۲۰.۹۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص گاو شیری در زمستان ١٣٩٧ به ۲۲۶.۴۶ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ۱۷.۵۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶۱.۲۹ درصد افزایش داشته است.

شاخص گاو نر داشتی در زمستان ١٣٩٧ به ۲۹۹.۱۷ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ۳۲.۳۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶۱.۵۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص گوساله پرواری در زمستان ١٣٩٧ به ۷۱۹.۰۸ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ۴۰.۷۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٣٨.٧٨ درصد افزایش داشته است.

شاخص گاو حذفی شیری در زمستان ١٣٩٧ به ۹۱۱.۵۵ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ۳۹.۱۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۴۵.۲۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص گوساله نر زیر چهار ماه در زمستان ١٣٩٧ به ۴۶۹.۱۵ واحد رسیده است که در مقایسه با فصل قبل ۳۶.۰۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٣١.٧١ درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص شیر در زمستان ١٣٩٧ به ۴۰۱.۶۱ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ۴.۵۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶۰.۲۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص کود در زمستان ١٣٩٧ به ۴۱۳.۶۱ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ۱۵.۴۹ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۹.۳۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.
حذف ارز واردات کالای جایگزین گوشت/ نصف درآمد خانوارها صرف خرید مواد غذایی می‌شود

دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی گفت:دولت قبل از اینکه ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی را  حذف کند  باید کالاهای جایگزین را معرفی کند اما در بخشنامه اخیر این جایگزین‌ ها معرفی نشده و ارز واردات حبوبات و گوشت به طور همزمان حذف شده است.

 

 

کاوه زرگران دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران در گفتگو با خبرنگار حوزه کشاورزی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: بر اساس اعلام بانک مرکزی برخی از اقلام اساسی از تاریخ ۳۱ فرودین ماه سال جاری از دریافت ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی حذف شده اند که گوشت، کره و حبوبات را شامل میشود؛ این امر باعث می‌شود قیمت آنها افزایش قیمت چشمگیری داشته باشند.

دلیل موافقت سازمان حمایت با افزایش ۷۰ درصدی ماکارونی

وی افزود: کالاهای دیگری نیز مانند ماکارونی افزایش قیمت داشته اند که دلیل افزایش قیمت آنها صرفا افزایش مواد اولیه تولید نیست بلکه باتوجه به اینکه این صنایع در مدت طولانی افزایش قیمت نداشته اند سازمان حمایت مصرف کنندگان و مصرف کنندگان با این افزایش قیمت ۷۰ درصدی موافقت کرده است و اجازه این افزایش قیمت را بر اساس مستندات ارائه شده، داده است.

قیمت کره ۱۰۰ درصد گران می‌شود

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه کره  محصول وارداتی است برداشته شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات آن  نیز می تواند باعث افزایش بیش از  ۱۰۰ درصد  قیمت باشد، همچنین اختصاص ارز به واردات حبوبات نیز حذف شده  است.

زمان اجرای افزایش قیمت کالاهای اساسی که ارز آنها حذف شده است

دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران درباره زمان اجرای افزایش قیمت کالاهای اساسی که ارز دولتی آنها حذف شده است گفت: با توجه به اینکه ارز دولتی از ۳۱ فروردین دیگر به واردات این محصولات اختصاص نیافته است موجودی خود را با قیمت های قبلی به فروش می رسانند و ظرف چند هفته آتی که محصولات جدید با نرخ ارز نیمایی وارد بازار شود، قیمت این محصولات تغییر می کند.

اختصاص ۵۰ درصد از در آمد خانوار به خرید مواد غذایی

زرگران اظهار داشت: دولت درمورد حذف ارز کالاهای اساسی باید احتیاط کند زیرا مردم ما هزینه ای  که برای خرید مواد غذایی پرداخت می کند خیلی بیشتر از سایر کشور ها است؛ یک کارمند در ایران  بر اساس آمار بانک مرکزی۲۶٫۵ درصد درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی می‌کند که این رقم در آمریکا بر اساس آمار بانک جهانی  ۷ درصد است.

وی تصریح کرد: حال با افزایش مواد غذایی و عدم افزایش درآمد خانوار طبقه متوسط و پایین جامعه،  این عدد ۲۶ درصدی به ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش می یابد و قدرت خرید مردم دوباره کاهش می‌یابد و آن موقع است که امنیت غذایی در کشور به خطر میافتد و سوء تغذیه ایجاد می‌شود.

دولت اختصاص ارز واردات کالای جایگزین گوشت را نیز حذف کرد

زرگران گفت:دولت قبل از اینکه ارز دولتی، برای واردات کالاهای اساسی را  حذف کند  باید کالاهای جایگزین را معرفی میکرد اما در بخشنامه ۳۱ فرودین سال جاری این جایگزین‌ ها معرفی نشده و ارز واردات حبوبات و گوشت به طور همزمان حذف شده است، درحالیکه در تمام کشورها برای کسانی که قدرت خرید گوشت ندارند حبوبات جایگزین مصرف گوشت می‌شود.

وی اظهار داشت: در حال حاضر اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات حبوبات حذف شده است و هزینه واردات آن افزایش ۱۰۰ درصدی دارد، ارز اختصاصی برای واردات کره و گوشت نیز حذف شده است و دولت جایگزینی ارائه نکرده است و یارانه ای به مردم نمی‌دهد و  سفره مردم کوچک می شود.

دولت برای جبران کسری بودجه در  قیمت مواد غذایی تورم ایجاد می‌کند

زرگران گفت: با تداوم این شرایط در قدم های بعدی شرایط نامساعد تر می‌شود و دولت قبل از اینکه چنین تصمیم هایی بگیرد به عواقب آن نیز باید فکر کند، نمیشود که وقتی دولت کسری بودجه پیدا می‌کند تورم بزرگ در اقتصاد و آن هم در حوزه مواد غذایی ایجاد کنیم و بگویید که راهکار جایگزین نداریم.

دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران اظهار داشت:به نظر می رسد که حذف یارانه سوخت بهتر از حذف یارانه مواد غذایی باشد وبه دولت کمک می کند تا قیمت مواد غذایی ثابت نگه دارد.
برای سال گذشته اعلام شد؛ تورم ۴۳.۶ درصدی خوراکی‌ها

طبق اعلام مرکز آمار محدوده تغییرات تورم ۱۲ ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» به طور میانگین ۴۳.۶ درصد است.

 

 

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)؛  گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده بر اساس دهک‌های هزینه‌ای فروردین ١٣٩٨ از سوی مرکز آمار منتشر شد.

محدوده تغییرات تورم ۱۲ ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۴۱.۳ درصد برای دهک اول تا ۴۵.٩ درصد برای دهک دهم است.

نرخ تورم کل کشور در فروردین ماه ١٣٩٨ برابر ۳۰.۶ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٢٩.٩ درصد برای دهک اول تا ٣٢.٧ درصد برای دهک دهم نوسان دارد.

همچنین در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٢٠.٩ درصد برای دهک اول تا ٢٩.٨ درصد برای دهک دهم است.

 
آخرین جزییات بازار اقلام اساسی در ایام پایانی سال/ آیا قیمت گوشت، مرغ و آجیل کاهش می‌‌یابد؟

طبق روال همه ساله قیمت اقلام اساسی در ایام پایانی سال تحت تاثیر مسائل مختلف با روند روبه رشدی در بازار روبرو شده است.

 

 

به گزارش خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، طبق روال همه ساله قیمت اقلام اساسی در ایام پایانی سال با روند رو به رشدی همراه است که این موضوع مشکلات متعددی برای قشرهای حقوق بگیر و دهک‌های ضعیف جامعه ایجاد کرده است.

امسال بحث مایحتاج سبد خانوار از این قاعده مستثنی نیست، چرا که از هفته‌های گذشته  ساز گرانی بسیاری از اقلام همچون گوشت قرمز، مرغ، آجیل و خشکبار، میوه و صیفی در بازار کوک شده است که به اذعان بسیاری از مسئولان این روند در بازار ادامه خواهد داشت، این درحالی است که مسئولان تنظیم بازار به سبب ذخیره سازی مناسب میوه، گوشت و مرغ و غیره خبر از ثبات قیمت‌ها می‌دهند که با واقعیت بازار تفاوت معناداری دارد.

گزارش‌های میدانی از بازار محصولاتی همچون برنج، گوشت قرمز، مرغ و ماهی، آجیل و خشکبار، شیرینی، میوه و دیگر اقلام مورد نیاز سبد خانوار نشان می‌دهد که قیمت‌ها نسبت به ماه‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته است که با یک حساب و کتاب ساده در می‌یابیم که افزایش نرخ محصولات هیچ سنخیتی با درآمد خانوار ندارد که نوید افزایش مجدد قیمت‌ها جز شرمندگی سرپرستان خانوار نتیجه دیگری در بر ندارد.

آخرین بررسی‌ها از سطح بازار عمده فروشی‌های مولوی نشان می‌دهد که قیمت هر کیلو برنج ایرانی ۱۳ تا ۲۰ هزار، برنج پاکستانی ۸ تا ۱۱ هزار، برنج هندی ۸ تا ۸ هزار و ۵۰۰، شکر ۳ هزار و ۸۰۰ تا ۴ هزار و ۵۰۰، قند ۵ هزار تا ۶ هزار و ۵۰۰، لیموعمانی ۶۰ هزار، نخود ۱۰ تا ۱۲ هزار، لوبیا قرمز ۱۳ تا ۱۵ هزار، لوبیا چیتی ۱۲ تا ۱۵ هزار، عدس ۸ تا ۱۰ هزار، لپه ۱۰ تا ۱۳ هزار، رب گوجه ۱۵ تا ۱۸ هزار، تخمه کدو گوشتی ۴۸ تا ۶۰ هزار، بادام زمینی ۲۵ تا ۴۵ هزار، نخودچی ۱۸ تا ۲۵ هزار، مغز گردو ۱۴۰ تا ۱۶۰ هزار، تخمه ژاپنی ۴۰ تا ۵۰ هزار، تخمه آفتابگردان ۳۰ تا ۳۵ هزار، پسته اکبری ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار، پسته فندقی ۱۳۰ تا ۱۷۰ هزار، بادام هندی ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار، آجیل چهار مغز ۱۰۰ تا ۱۷۰ هزار تومان است.

بررسی‌ها از بازار محصولات پروتئینی بیانگر آن است که هر کیلو مرغ با نرخ ۱۴ تا ۱۶ هزار و ۵۰۰، فیله مرغ ۲۸ هزار، جوجه کباب با استخوان ۳۰ هزار، جوجه کباب بدون استخوان با زعفران ۳۵ هزار، شقه گوسفندی ۹۰ تا ۹۵ هزار، راسته گوسفندی ۱۲۰ هزار، سردست گوسفندی ۱۱۰ هزار، شقه گوساله ۸۵ هزار، راسته گوساله ۱۱۰ هزار، سردست گوساله ۱۰۰ هزار، قزل آلا ۳۸ هزار، تیلاپیا ۳۵ هزار، سالمون نروژ ۱۳۰ هزار، سفید ۶۶ هزار، شیر جنوب ۷۰ هزار، سنگسر طلایی ۴۵ هزار و سنگسر شهری ۴۰ هزارتومان است که نسبت به ماه‌های اخیر رشد چند برابری داشته است.

یکی از فعالان بازار مواد غذایی از افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت اقلام اساسی در یک ماه اخیر در بازار خبر داد و گفت: در یک ماه اخیر قیمت محصولاتی نظیر برنج ایرانی، حبوبات، قند و شکر، آجیل تحت تأثیر مسائل مختلفی نظیر نوسان نرخ ارز و تورم مجدد در بازار افزایش داشته که این امر بر رکود بازار دامن زده است.

به گفته وی، با توجه به شرایط کنونی بازار و استمرار نوسان قیمت پیش‌بینی می‌شود که بسیاری از خانوارها در تأمین مایحتاج شب عید خود با مشکلاتی مواجه شوند.

با توجه به آنکه کمتر از ۲۲ روز به ایام پایانی سال زمان باقی است، به سراغ مسئولان ذی‌ربط می‌رویم تا از آخرین تحولات بازار اقلام اساسی نسبت به ماه‌های اخیر و پیش بینی در روز‌های باقی مانده تا شب عید با خبر شویم:

کمبودی در بازار اقلام اساسی شب عید نداریم

محمد آقاطاهر رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به اینکه کمبودی در بازار اقلام اساسی نداریم، اظهار کرد: اگرچه قیمت شکر و حبوبات در هفته‌های اخیر با افزایش ۵ تا ۶ درصدی در بازار روبه‌رو شده است، اما کمبودی در توزیع وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه قیمت برنج ایرانی در یک ماه اخیر ۵ درصد رشد داشته است، افزود: با توجه به تورم و افزایش سایر اقلام، نوسان قیمت برنج ایرانی در مقایسه با سایر کالا‌ها چندان نبوده است، چرا که همچنان در بازار تقاضا برای خرید برنج ایرانی وجود دارد.

آقاطاهر با اشاره به اینکه قیمت اقلام اساسی در بازار شب عید نوسانی نخواهد داشت، بیان کرد: با توجه به آنکه مواد غذایی در طول سال مورد استفاده قرار می‌گیرد، از این رو هیچ ارتباطی به پایان سال ندارد که افزایش تقاضا بتواند بر نوسان قیمت این اقلام تأثیر بگذارد.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از کاهش قیمت برنج خارجی خبر داد و گفت: با توجه به آنکه ثبت سفارش برنج خارجی یک ماه زودتر از موعد زمان واردات انجام شد، بنابراین این امر موجب شد تا قیمت برنج خارجی در بازار یک هزار تومان کاهش یابد.

افزایش قیمت اقلام اساسی در بازار شب عید منتفی است

قاسمعلی حسنی دبیر کل بنکداران مواد غذایی با اشاره به اینکه بازار اقلام اساسی در رکود به سر می‌برد، اظهار کرد: با توجه به افزایش قیمت اقلام مواد غذایی و کاهش قدرت خرید خانوار، تقاضای چندانی در بازار وجود ندارد.

وی از منتفی بودن افزایش قیمت اقلام اساسی در بازار شب عید خبر داد و گفت: با توجه به آنکه تقاضا در ایام پایانی سال به سمت سایر کالاهاست و از طرفی خانوار‌ها نیاز مواد غذایی از قبل تهیه کردند، از این رو نوسان چندانی در بازار اتفاق نخواهد افتاد.

حسنی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات مواد غذایی را امری ضروری دانست و افزود: با توجه به آنکه اختصاص یافتن ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات تاثیری در قیمت کالا برای مصرف کننده ندارد، بنابراین این امر نتیجه‌ای جز فساد و رانت در بر نخواهد داشت چرا که بسیاری از کالا‌ها به سبب ارزان بودن از مرز‌ها خارج می‌شود.

دبیر کل بنکداران مواد غذایی با اشاره به اینکه آشفتگی بازار روغن همچنان ادامه دارد، بیان کرد: در شرایط کنونی بزرگترین مشکل در بحث مواد غذایی در روغن است چرا که خرید و فروش روغن در بازار با نرخ‌های بالاتر از درج شده بر روی کالا صورت می‌گیرد.

واردات تخمه تأثیری بر تعادل بازار نداشت/ کاهش ۷۰ درصدی تولید اقلام آجیل و خشکبار عامل اصلی گرانی

مصطفی احمدی رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران درباره آخرین تحولات بازار آجیل و خشکبار اظهار کرد: اگرچه مسائل مختلفی نظیر نوسان نرخ ارز، کمبود عرضه و صادرات در نوسان قیمت تأثیرگذار بوده، اما عمده گرانی‌ها مربوط به کاهش ۷۰ درصدی تولید اقلام آجیل و خشکبار است.

وی با اشاره به اینکه بازار آجیل و خشکبار تعریف چندانی ندارد، افزود: همه ساله در ایام پایانی اسفند، مغازه داران قیمت اقلام آجیل و خشکبار را به سبب افزایش فروش با چند درصد کاهش در بازار عرضه می‌کردند که متأسفانه امسال به سبب نوسان نرخ ارز امکان چنین کاری وجود ندارد.

احمدی با اشاره به اینکه نرخ مصوبی برای اقلام آجیل و خشکبار وجود ندارد، بیان کرد: قیمت اقلام آجیل و خشکبار تابع عرضه و تقاضاست و نمی‌توان قیمت مصوبی را برای آن اعلام کرد چرا که نرخ محصولات آجیل و خشکبار با نوساناتی در بازار روبه‌روست.

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار با اشاره به تاثیر واردات تخمه بر قیمت‌های بازار تصریح کرد: علی رغم واردات، قیمت تخمه‌های کدو و آفتابگردان به سبب بالا بودن حقوق و عوارض گمرکی تغییری نکرده است که از مسئولان انتظار می‌رود برای تعادل بازار تجدید نظری در تعرفه‌های گمرکی اعمال کنند.

افزایش ۱۵ درصدی قیمت آجیل و خشکبار در بازار/ نرخ مصوب هر کیلو پسته اکبری ۲۸۰ هزار تومان

علیرضا ارزانی ممقانی رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار با اشاره به اینکه قیمت‌های آجیل و خشکبار روبه افزایش است، اظهار کرد: بعد از ایام شب یلدا، قیمت اقلام آجیل و خشکبار تحت تاثیر نوسان نرخ ارز ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد داشته است.

وی افزود: با توجه به آنکه نوسان نرخ ارز بر رکود بازار آجیل و خشکبار دامن زده است، از این رو از اعضای آجیل و خشکبار تقاضا کردیم که سود‌های خود را تا حد امکان کاهش دهند تا خانوار‌ها بتوانند نیاز شب عید خود را خریداری کنند.

ارزانی ممقانی نرخ مصوب هر کیلو تخمه کدو گوشتی را ۴۸ تا ۵۵ هزار تومان اعلام کرد و گفت: قیمت هر کیلو بادام زمینی ۲۰ تا ۴۲ هزار، نخودچی ۱۶ تا ۲۵ هزار، فندق ۶۵ تا ۸۰ هزار، بادام کاغذی ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار، مغز بادام درختی ۹۰ تا ۱۶۰ هزار، پسته فندقی ۱۲۵ تا ۱۵۸ هزار، پسته اکبری ۱۸۰ تا ۲۸۰ هزار، آجیل چهار مغز شور ۷۵ تا ۱۹۰ هزار، آجیل چهار مغز شیرین ۷۰ تا ۱۵۰ هزار، بادام هندی ۱۹۰ تا ۲۴۰ هزار، گردو با پوست ۵۰ تا ۷۰ هزار، مغز گردو ۱۳۰ تا ۱۶۰ هزار، تخمه ژاپنی ۳۲ تا ۴۸ هزار و تخمه آفتابگردان ۲۵ تا ۳۵ هزار تومان است.

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار درباره آخرین تحولات بازار آجیل و خشکبار در ایام پایانی سال اظهار کرد: با استمرار روند نوسان نرخ ارز، بی شک روند افزایش قیمت آجیل و خشکبار در بازار ادامه خواهد یافت.

کاهش قیمت دام زنده در بازار/ بازار گوشت به ثبات می‌رسد

منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده کشور از کاهش قیمت دام زنده در بازار خبر داد و گفت: با کنترل خروج واردات دام زنده، قیمت هر کیلو دام زنده در دامداری‌ها ۵ هزار تومان کاهش یافته است.

وی افزود: با توجه به افزایش زایش دام در این فصل و کنترل خروج غیر قانونی دام از مرز‌های کشور شاهد بازگشت آرامش به بازار گوشت خواهیم بود.

پوریان ادامه داد: با استمرار واردات دام زنده و افزایش واردات گوشت قرمز پیش‌بینی می‌شود که نرخ گوشت با کاهش چشمگیری در بازار شب عید روبه‌رو شود.

رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور قیمت کنونی دام زنده درب دامداری‌ها را ۳۴ هزار تومان اعلام کرد و گفت: براین اساس قیمت هر کیلو لاشه داخلی ۳ تا ۴ هزار تومان در بازار کاهش یافته است که با استمرار واردات شاهد ثبات در بازار گوشت هستیم.

ثبات قیمت شیرینی در بازار شب عید

علی بهره‌مند رئیس اتحادیه قنادان و شیرینی فروشان درباره آخرین تحولات بازار شیرینی شب عید اظهار کرد: براساس مصوبه قبلی، شیرینی در بازار توزیع می‌شود و هیچ افزایش قیمتی در این صنف برای بازار شب عید وجود نخواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه اتحادیه برنامه‌ای برای افزایش قیمت شیرینی ندارد، بیان کرد: با توجه به آنکه مصرف شیرینی جزو اقلام ضروری خانوار به شمار نمی‌رود، از این رو صلاح نمی‌دانیم که قیمت از رقم کنونی بالاتر رود چرا که این امر منجر به از دست دادن مشتریان خواهد شد.

بهره‌مند نرخ مصوب هر کیلو شیرینی دانمارکی را ۲۱ هزار، شیرینی‌تر ۲۶ هزار، زبان و پاپیون ۲۱ هزار و ۵۰۰، برنجی ۲۱ هزار و ۵۰۰ و کیک یزدی ۱۵ هزار تومان اعلام کرد.

رئیس اتحادیه شیرینی فروشان و قنادان تصریح کرد: بازرسان اتاق اصناف و اتحادیه به صورت فعال اوضاع را زیر نظر دارند و بازار را هم از لحاظ قیمت و هم کیفیت محصول کنترل می‌کنند و در صورت تخلف با متخلفات برخورد می‌شود.

کمبودی در توزیع مرغ شب عید وجود ندارد/ قیمت هر کیلو مرغ ۱۵ هزار و۵۰۰  تومان

عظیم حجت عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی از ثبات نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ۹ هزار و ۷۰۰ تا ۱۰ هزار و ۵۰۰، مرغ آماده به طبخ میدان بهمن ۱۳ هزار و ۷۰۰ و خرده فروشی‌ها ۱۴ هزار و ۵۰۰ تا ۱۵ هزار و۵۰۰  تومان است.

وی افزود: با توجه به افزایش جوجه ریزی در واحد‌های مرغداری پیش بینی می‌شود که در صورت مدیریت بازار نهاده‌های دامی، نوسان چندانی در بازار اتفاق نیفتد.

حجت ادامه داد: با توجه به ازدیاد تقاضا در بازار شب عید پیش بینی می‌شود که قیمت مرغ با نوسان ۵ تا ۱۰ درصدی در بازار روبرو شود.

عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه کمبودی در توزیع مرغ شب عید وجود ندارد، تصریح کرد: این درحالی است که مباحثی پیرامون واردات مرغ مطرح شده است که در صورت تحقق این موضوع می‌تواند به زیان تولید تمام شود چرا که با توجه به ظرفیت تولید داخل نه تنها کمبودی در تامین نیاز بازار داخل نداریم، بلکه در صورت رفع ممنوعیت صادرات، بخشی از مازاد کشور به بازار‌های هدف صادر می‌شود.

 افزایش صد درصدی قیمت ماهی ناشی از سیستم دلال بازی است

ارسلان قاسمی مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان با اشاره به اینکه کمبودی در بازار ماهی شب عید وجود ندارد، اظهار کرد: طبق روال همه ساله قیمت ماهی در ایام پایانی سال به سبب ازدیاد تقاضا با نوساناتی در بازار روبه‌رو می‌شود.

وی افزایش ۵ تا ۱۰ درصدی قیمت ماهی در ایام پایان سال را طبیعی دانست و افزود: فروش با نرخ‌های بالاتر ناشی از سیستم دلال بازی و سودجویی واسطه گران در توزیع است که دستگاه‌های ذی ربط باید بر این موضوع نظارت کافی داشته باشند.

قاسمی از افزایش صد درصدی قیمت ماهی از ابتدای سال خبر داد و گفت: اگرچه تولیدکنندگان قیمت ماهی را به سبب نوسان نرخ نهاده‌های تولید ۳۰ تا ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل در بازار افزایش دادند، اما این اختلاف چشمگیر قیمت از مزرعه تا سفره به مشکلات سیستم توزیع بر می‌گردد.

مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان قیمت هر کیلو قزل آلا سر مزرعه را ۱۷ تا ۱۸ هزار تومان اعلام کرد و گفت: هم اکنون فاصله قیمت ماهی از مزرعه تا خرده فروشی‌ها بیش از ۲ برابر است، در حالیکه سود حاصل از این امر به جیب تولیدکننده نمی‌رود.

قیمت میوه در بازار شب عید نوسان چندانی نخواهد داشت/ وقوع سیلاب عامل اصلی گرانی صیفی

اسداله کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران درباره آخرین تحولات بازار میوه و صیفی اظهار کرد: در شرایط کنونی آرامش بر بازار میوه حاکم است و تنها نرخ صیفی نظیر کاهو، خیار، گوجه فرنگی، پیاز و سبزی به سبب وقوع سیلاب اخیر و تأمین نیاز کشور از جنوب با نوساناتی در بازار روبه‌روست.

وی افزود: با توجه به ذخیره سازی مناسب سیب و پرتقال برای تنظیم بازار شب عید پیش‌بینی می‌شود که نوسان خاصی در بازار اتفاق نیفتد.

کارگر، نرخ هر کیلو خیار بوته‌ای را ۳ تا ۶ هزار تومان اعلام کرد و گفت: قیمت هر کیلو خیار گلخانه ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۶ هزار و ۵۰۰، پرتقال جنوب ۵ تا ۱۰ هزار، پرتقال شمال ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۵ هزار و ۵۰۰، سیب لبنانی زرد ۴ تا ۱۰ هزار و سیب لبنانی قرمز ۴ تا ۹ هزارتومان است.

رئیس اتحادیه میوه و سبزی با بیان اینکه بازار صیفی در روز‌های آتی به آرامش خواهد رسید، تصریح کرد: هم اکنون هر کیلو گوجه فرنگی بوته‌ای با نرخ ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۵ هزار و ۵۰۰، گوجه فرنگی گلخانه ۴ تا ۹ هزار، کاهو پیچ سالادی ۴ تا ۶ هزار و ۵۰۰، کاهو رسمی ۳ تا ۵ هزار، پیاز شیری ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۴ هزار و ۵۰۰، پیاز قرمز ۳ تا ۴ هزار و ۵۰۰ تومان در میدان عرضه می‌شود که پیش بینی می‌شود با عرضه فراوان محصول در هفته‌های آتی قیمت به نرخ سابق خود بازگردد.
سیرصعودی تورم ادامه دارد؛ گوجه و پیاز در صدر گرانی‌/ قیمت گوشت قرمز و مرغ ماهانه گران می‌شود+ جدول

آمارها نشان می دهد، از ۲۴ قلم کالای مصرفی معیشت خانوار ۹ قلم آن بیش از ۵ درصد گران شده‌اند و خبری از اصلاح و توقف افزایش قمیت‌ها نیست.

 

به گزارش ‌خبرگزاری فارس، بر اساس متوسط قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری د‌ر آذرماه سال ۹۷ همچنان رشد بیش از ۵ درصدی بخشی از کالاهای سبد مصرفی خانوار ادامه دارد و خبری از توقف آن نیست.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، از مجموع ۲۴ قلم کالای خوراکی مصرفی خانوار ۹ قلم کالا د‌ر آذرماه ۹۷ نسبت به ماه قبل (آبان) بیش از ۵ درصد افزایش داشته است.

طبق این گزارش این کالاها شامل گوشت گوسفندی، گوساله، مرغ ماشینی، شیر، پنیر، تخم‌مرغ، سیب زرد، گوجه فرهنگی و پیاز است. بقیه سبد معیشت مردم نیز به غیر از پرتقال افزایش کمتر از ۵ درصد را ثبت کرده‌اند.

بر این اساس گوجه‌فرنگی، پیاز، سیب درختی زرد، تخم‌مرغ ماشینی، مرغ ماشینی، گوشت گوسفند، شیر پاستوریزه، به ترتیب بیشترین افزایش ر‌ا د‌ر آذرماه داشته‌اند.

علاوه بر رب گوجه فرنگی که رکورد دار گرانی‌ها در ماه‌های اخیر بود این بار قرعه به نام خود گوجه فرنگی افتاد و پس از آن پیاز میدان دار گرانی است. گوشت مرغ و قرمز نیز در کش و قوس اختلاف مسئولان دولتی و مجلس هر ماه بدون سر و صدا افزایش می‌یابد و خبری از اصلاح قمیت‌ها نیست.

کمترین میزان افزایش قیمت مربوط به پرتقال با منفی ۱۴ درصد، عدس با یک دهم درصد، شکر با ۸‌ دهم درصد، کره پاستوریزه با ۹ دهم درصد به ترتیب کمترین افزایش قیمت ر‌ا ثبت کر‌د‌ه‌اند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

رب گوجه‌فرنگی نیز د‌ر ما‌ه‌های اخیر رشد بالایی داشته و نسبت به مد‌ت مشابه سال قبل خود ۲۴۸.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد، د‌ر آذرماه ۳.۴ درصد گران شده است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

 


ماخذ مرکز امار

بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل (آذر ١٣٩۶) مربوط به رب گوجه فرنگی با ٢۴٨,٧ درصد افزایش و پس از آن  موز با ١۵۶.۴ درصد افزایش و سیب درختی زرد با ١۱۱ درصد افزایش می باشد.

به گفته کارشناسان اقتصادی و آمار تغییرات ماهانه قیمت کالاها و خدمات بهترین شاخص برای نمایش وضعیت میزان تورم در جامعه است و افزایش ماهانه قیمت‌ها که طی ماه‌های اخیر همچنان ادامه دارد، از کوچک شدن سفره مردم حکایت می‌کند.

اخیرا نیز یکی از رسانه‌ها گزارش داد که تورم نقطه به نقطه بانک مرکزی در آذر ماه به ۴۲ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه آذرماه مرکز آمار ۳۷٫۴ درصد گزارش شد.

افزایش قمیت محصولات و کالاهای مصرفی خانوار اوضاع نگران کننده‌ای ایجاد کرده و علی رغم هشدارها نظارتی بر عرضه کالا کمتر مشاهده می‌شود و حتی اقلامی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی خریداری شده با قیمت آزاد فروخته می شود.

دولت در حال حاضر برای خانوارهایی که کمتر از ۳ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند سبد حمایتی در نظر گرفته است.
تاثیر نوسانات نرخ دلار بر واردات؛ کاهش ۳۸ درصدی واردات موز به کشور/ورود ۲۹۰ هزار تن در هشت ماه

نوسانات نرخ دلار و افزایش قیمت جهانی، موجب شد طی هشت ماه سال جاری واردات موز نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳۸.۸ درصد کاهش یابد.

 

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی تازه‌ترین آمار گمرک از تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد در هشت ماه سال جاری، ۲۸۹ هزار و ۹۲۱ تن موز سبز تازه یا خشک کرده به ایران وارد شده که ارزش آن، رقمی در حدود ۲۵۷ میلیون و ۵۶۰ هزار دلار است.

واردات موز به ایران ۱.۳۵ درصد از وزن کل و ۰.۸۷ درصد از ارزش کل واردات به ایران در این مدت را شامل می‌شود.

در مدت مشابه سال گذشته ۴۶۸ هزار و ۱۸۶ تن موز به ارزش ۳۶۰ میلیون و ۵۹۹ هزار دلار وارد شده بود که ۱.۹۰ درصد از وزن و ۱.۰۵ درصد از ارزش کل واردات ایران در آن مدت را به خود اختصاص داده بود.

به این ترتیب، آمار نشان می‌دهد که واردات موز در هشت ماهه‌ سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از لحاظ وزنی ۳۸.۰۸ درصد و از لحاظ ارزش ۲۸.۵۷ درصد کاهش یافته است که البته علت این موضوع، افزایش قیمت جهانی این محصول و البته نوسانات نرخ دلار در کشور بوده است.

به گزارش مهر، نرخ موز در میدان مرکزی میوه و تره بار به حدود ۹۵۰۰ تومان رسیده است؛ ضمن اینکه به گفته واردکنندگان، با توجه به افزایش نرخ دلار قیمت موز در حدود ۹ هزارتومان باقی خواهد ماند.