1

توزیع هوشمند کودهای یارانه ای در استان قم

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم از توزیع هوشمند کودهای شیمیایی یارانه ای در استان قم خبر داد .

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، حسین زند ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت «خاصه شهیدان رجایی و باهنر» و تبریک هفته دولت بیان داشت : از اواسط سال ۱۴۰۰ و با اجرای سامانه کنترل و پایش مواد کودی و صدور حواله الکترونیکی کود و با وجود سایر سامانه های موجود از جمله سامانه حمل و نقل و توزیع نهاده های کشاورزی، کلیه مراحل تامین، تدارک و توزیع کودهای شیمیایی یارانه ای از مبادی تا تحویل به کشاورز به صورت صددرصد الکترونیکی و هوشمند انجام میگیرد و این روند امکان نظارت کامل و دقیق را جهت راستی آزمایی و مصرف واقعی کودها را فراهم میسازد .

وی اشاره کرد : از ابتدای اجرای طرح سامانه پایش و کنترل مواد کودی در استان قم تاکنون بیش از ۲۰ هزار حواله الکترونیکی کود صادر شده است .

زند افزود: سهمیه کودهای یارانه ای استان قم در سالجاری ۲۰ هزار تن شامل انواع کودهای ازته ، فسفاته و پتاسه میباشد و از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون بیش از ۱۳ هزار تن (بیش از ۶۵ درصد برنامه کودی ابلاغی استان قم) تامین و تدارک شده است که این مقدار نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ بیش از ۶۰ درصد رشد داشته است.

سرویس خبری: کشاورزی