1

اما و اگر کشت دوم برنج در مازندران

رئیس کارگروه کشاورزی اتاق فکر توسعه و تعالی مازندران گفت: سبزیجات و صیفی‌جات مهم‌ترین محصولات جایگزین کشت دوم به جای برنج هستند.

همت الله پیردشتی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به این که کشت دوم برنج در یک دوره زمانی ترویج می شد و امروز این کار را ممنوع اعلام کردند، اظهار کرد: در کشت دوم برنج، موضوعی که باید مورد بررسی قرار بگیرد مسائل مربوط به پهنه بندی و تعیین ظرفیت‌های هر منطقه است.

وی با بیان این که با توجه به هر منطقه باید دستور کشت بهینه صادر شود، تصریح کرد: اگر الگوی استفاده از زمین و مباحث مربوط به آمایش سرزمینی را در نظر بگیریم، می‌توانیم به آسانی موضوع کشت دوم برنج را مدیریت کنیم.

رئیس کارگروه کشاورزی اتاق فکر توسعه و تعالی مازندران با اشاره به این که استفاده از زمین باید بر اساس الگوی آمایش سرزمینی و استفاده بهینه از اراضی برای بلندمدت باشد، خاطرنشان کرد: کشت دوم برنج برای برخی مناطق که دارای ظرفیت هستند و مشکلی در آن وجود ندارد می‌تواند صورت بگیرد.

پیردشتی با بیان این که در مازندران و در شهرهایی که در آن آب های سطحی مهار می‌شود و یا این که دارای آب بندان و تالاب هستند، می توانند کشت دوم برنج را انجام دهند، گفت: اینکه کشت دوم باید حتما برنج باشد تفکری اشتباه است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی ساری با اشاره به اینکه کشت های جایگزین باید در مناطق فاقد استعداد مورد استفاده قرار بگیرد، تصریح کرد: محصولات فراوانی می‌تواند به عنوان کشت جایگزین در مازندران مطرح و از آنها استفاده شود. سبزیجات و صیفی‌جات مهم‌ترین محصولات جایگزین کشت دوم به جای برنج هستند که از لحاظ سودآوری نیز مناسب است.

رئیس کارگروه کشاورزی اتاق فکر توسعه و تعالی مازندران با اشاره به اینکه باید از مراکز تحقیقاتی دانشگاه ها بخواهیم که برای هر منطقه ظرفیت کشت را مشخص کنند، گفت: یکی از مهم‌ترین اولویت‌هایی که در کشت دوم باید به آن توجه کرد تغییر سیستم های کشت است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی ساری با بیان این که در سیستم های کشت باید از خشکه کاری که آب کمتری مصرف می‌کند، استفاده کنیم، اظهار کرد: اما اگر آب، محور کشت برنج باشد باید به گونه‌ای برنامه ریزی کنیم تا از سیستم های آبیاری تناوبی، خشک و مرطوب کردن استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه در مباحث مربوط به کشت دوم برنج باید نظریه سیستمی لحاظ شود، گفت: در نظریه سیستمی تمامی بخش‌ها شامل سازمان جهاد و مراکز تحقیقاتی کشاورزی و تمامی مسئولان که وظیفه سیاست گذاری را به عهده دارند، این هدف را دنبال می‌کنند.