گرسنگی درجهان هفت برابر کووید، جان می گیرد

اگرچه به قول خیام بزرگ، آدمی اختیار مطلقی در آمدن و رفتن خود در این جهان ندارد، نگاه کوتاهی به عواملی که به فرصت عمر آدمی دراین جهان پایان می دهد، جالب توجه است. در زمینه بررسی وضعیت گرسنگی در جهان، گفتگویی با یکی از پژوهشگران انجام داده ایم که توجه شم ارا به آن جلب می نماییم.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، رامین امینی زارع، مدرس مدیریت ریسک و بیمه دراین زمینه، ضمن اشاره به آخرین آمار جهانی می گوید: اصولا وضعیت جمعیت در جهان، وابسته به عوامل گوناگونی همچون، وضعیت آب وهوایی، تغییرات اقلیمی، اپیدمی و پاندمی ها، وضعیت کشاورزی و تولیداتی است که به عنوان غذا دراختیار انسان ها قرار می گیرد.

این دانش آموخته دانشگاه تهران ادامه می دهد، کشاورزی دانش و هنر کشت گیاهان است. کشاورزی مهم‌ترین پیشرفت در ظهور تمدن بشری غیرمهاجر بود. توسعه کشاورزی و پرورش گونه‌های اهلی توسط انسان باعث افزایش غذای موجود و شکل‌گیری شهرها شد. کشاورزی متمرکز که بر اساس کشاورزی تک محصولی است، در قرن ۲۱ بیشترین خروجی را به خود اختصاص داده است، اگرچه هنوز، زندگی نزدیک به ۲ میلیارد انسان به کشاورزی معیشتی وابسته است.

کشاورزی برای رشد اقتصادی بسیار مهم است: ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) جهانی و در برخی از کشورهای در حال توسعه بیش از ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد ۷۰درصد از مصرف آب شیرین متعلق به بخش کشاورزی است و کشاورزی باعث ایجاد آلودگی و زباله‌های ناپایدار می‌شود. یک سوم از مواد غذایی تولید شده در سطح جهان یا از بین می‌رود یا هدر داده می‌شود.اهمیت عدالت اجتماعی نیز بسیار بالاست،به گونه ای که از غذای تولید شده در هرکشور،دهک های درآمدی به طور مناسب،برخوردار نیستند.

 پژوهشگر حوزه بیمه و مدیریت ریسک در ادامه می افزاید، در سال میلادی پیشین، بیش از دو برابر تعداد مرگ و میر انسانی تولد درجهان رخ داده است. در قرن ۲۱ میلادی، در سال ۲۰۲۰ بیش از ۱۰ میلیون نفر در جهان دراثر گرسنگی جان باخته اند و به ترتیب ابتلا به چنگار یا سرطان رتبه دوم وسپس استعمال دخانیات ، الکل، ایدز و در رتبه ششم کوید ۱۹ قراردارد که هنوز عامل گرسنگی ۷برابر آن قتل خاموش دارد.

FAOیا سازمان خواروبار وکشاورزی ملل متحد، نقش مهمی در توسعه کشاورزی در جهان دارد، رابطه ایران با فائو همواره در شش دهه اخیر رابطه ای سازنده بوده است وبا انتصاب اخیرپروفسور رسول زارع که به عنوان نماینده رسمی ایران در فائو (F A O) توسعه خواهد یافت وامیدمی رود با بهره گیری از کادری کارآمد،تحولی سازنده در این روابط پدیدآید.ازسوی دیگر بانگاه به امکانات بومی، پژوهشکده بیمه،به عنوان بازوی قوی تحقیقاتی وآموزشی بیمه مرکزی ،همواره مرجعی برای پژوهش های بیمه ای درکشور مطرح است وبیمه کشاورزی ازاین منبع برخوردار است.

اصولا در شرایط تغییر اقلیم که وابسته به گرمایش جهانی است،پیکار نابرابری بین تولید کشاورزی وعوامل قهری وطبیعی در جریان است، به گونه ای که به گفته دبیرکل سازمان ملل متحد در نیم سده اخیر بیش از ۱۰ هزار فاجعه اقلیمی در جهان رخ داده است و بیش از ۳هزار میلیارد دلار خسارت ایجاد کرده است و چه بسا با برخورداری از سیستم های پایش و هشدار سریع، امکان پیش گیری وکاهش یک سوم از این خسارات فراهم بود.

وی گفت: همواره بیمه کشاورزی به عنوان سازکاری مشارکتی برای مدیریت بخش مهمی از ریسک های کشاورزی از سوی فائو و بانک جهانی، مطرح بوده است. این سازکار در جهان بیش از دو سده پیشینه دارد و در ایران نیز سابقه درخشان بیش از سه دهه کنشگری موثر دارد ومورد حمایت وزیر جهادکشاورزی و پشتیبانی بانک کشاورزی است.

امینی در پایان افزود، اکنون این مکانیزم حمایتی-مشارکتی که نماد همکاری دولت-مردم است،مجهز به آخرین فن آوری های روز جهان، از جمله سنجش از دور ماهواره  ای یادر اصطلاح (Remote Sensing)است.تمامی تراکنش های مالی در سامانه ای جامع وبه صورت برخط ودر پیکره( Core Insurance) طراحی شده ودرحال اجراست.بدون شک تقویت بیمه کشاورزی در هرجای جهان،یکی از ابزار های کارآمدوتوانمند مبارزه باگرسنگیست.

سرویس خبری: صنعت غذا
افزایش سه برابری تولیدحق بیمه کشاورزی در جهان

دکتر رامین امینی زارع

مدرس مدیریت ریسک وبیمه

هم زمان با رخداد پدیده تغییرات اقلیمی که تحت تاثیرگرمایش جهانی، تولید کشاورزی یابه عبارتی امنیت غذایی را به مخاطره جدی افکنده است، حق بیمه کشاورزی تولیدی در جهان  نیز سه برابرافزایش یافته است.

براساس این آمار، میزان حق بیمه تولیدی در بیش از صد کشور عضو ملل متحد، از سال ۲۰۰۷، پس از یک دوره ده ساله ، با سه برابر افزایش ،به ۳۱میلیارد دلار رسیده است که تاکنون بی سابقه بوده است.

تحلیل این اعداد این است که از یک سوکارآمدترین سازکار مشارکتی بازمانده ازعهد فرانکلین (رئیس جمهورسده هیجدهم ایالات متحده) تاکنون، همین مکانیزم انتقال ریسک است که هم پای بیش نمود تغییراقلیم رشد یافته است.

بیمه کشاورزی ازسوی دولت ها درجهان به عنوان یکی از مهم ترین امور حاکمیتی (Governance Affairs) به شمار می آید که در پیوند مستقیم با امنیت غذایی به عنوان رکن اصلی امنیت ملی است.

میزان اعتبار و اولویت به بیمه کشاورزی نیز یکی از معیار های توسعه یافتگی کشورها درنظر گرفته می شود. منطقه غرب آسیا نیز یکی از نقاط حساس و در معرض تخریب سرزمین است، به گونه ای که  گفته شده، میزان فرسایش خاک در کشور بیش از ۱۶ تن در هکتار بوده که حدود چهار برابر میانگین جهانی است و در مجموع حدود ۲ میلیارد تن در سال فرسایش خاک رخ می‌دهد که نشان دهنده سرعت اثرگذاری پدیده های تهدیدکننده امنیت غذایی است.

در میهن ما سازکار بیمه کشاورزی، با پشتیبانی وهمکاری بانک کشاورزی و تاکید وزیر جهادکشاورزی، به صورت قوام یافته ای توانایی فنی و زیرساختی جبران  نظام مند خسارات را دارد و با اجرای بیمه های فراگیری همچون بیمه فراگیر طیور که با تایید فائو یکی از نمونه های موفق  و الگویی جهانی است، می تواند یاریگر مهمی برای استمرار تولید به شمار رود.

اکنون تمامی عملیات مالی وبخش عمده ای از عملیات بیمه گری برخط بوده و در بررسی خسارات از فن آوری سنجش از دور(Remote Sensing) بهره گیری می شود که نمونه کارآمدی این فن آوری دانش بنیان درسیل سال پیش نمایان شد.
سه گانه بیمه کشاورزی و سه هزارمیلیارد دلار خسارت تغییر اقلیم/ به قلم دکتر رامین امینی زارع

عبارت تغییر اقلیم، به نوسان در اقلیم، در طول زمان اشاره می نماید و این تغییرات را در نوسان پذیری یا شرایط میانگین جوی یا آب و هوای متعارف، در مقیاس‌های زمانی تشریح می‌کند، همچنان که در کنوانسیون چارچوب تغییر اقلیمی سازمان ملل UNFCCC استفاده شده‌است.

به هرروی آنچه که درگفتار اخیر دبیرکل سازمان ملل متحدUN آمده، تخمینی بزرگ تراز آن است که تاکنون گفته شده است، اومی گوید بر اثر فجایع طبیعی در نیم سده گذشته، بیش از ۱۰هزار فاجعه طبیعی در جهان رخ داده است که ۳هزار میلیارد دلار خسارت ایجاد کرده است، در همین حال اگر سامانه های هشدار برای خساراتی همچون سیل و خشکسالی وجود داشت، چه بسا ۳۰درصد این خسارات قابل پیشگیری و کنترل بود.

(برای تصوری بهتر از این عدد می توان به حادثه ۱۱ سپتامبراشاره کرد که نیمی ازحدود ۸۰ میلیارد دلار خسارت مالی  را شرکت‌های بیمه‌، به عنوان بزرگ ترین خسارت تاریخ صنعت بیمه جهان جبران کردند).

بخش مهمی ازاین حجم خسارت مستقیمابه کشاورزی ومنابع طبیعی وارد شده وغذای بسیاری از مردم را از دسترس خارج کرده است. این درحالی است که یگانه ساز و کار مشارکتی برای جبران بخشی از این خسارات،”بیمه کشاورزی” است که مورد توصیه وتاکید سازمان ملل متحد(FAO) و بانک جهانی (World Bank) است.

در میهن ما همچون صد کشور دیگر، بیش از ثلث قرن است که نهال بیمه کشاورزی در نهاد بانک کشاورزی غرس شده واینک درخت تناور، کارآمد و روزآمدیست که تقریبا تمامی محصولات وفعالیت های کشاورزی کشور را زیرپوشش حمایتی خود دارد و با حمایت مضاعف قوای سه گانه، رسانه ها و مردم می تواند پوشش خود را توسعه داده وبخشی از خسارات وارده را جبران نماید.

فراموش نکنیم، در نبرد نابرابر کشاورز نحیف و بی مهری اقلیمی که بخشی ازآن، متوجه خود انسان است، بیمه کشاورزی در جهان و ایران، یاریگر امنیت غذایی است و امنیت غذایی، مهم ترین مولفه امنیت ملی در هر کشور است.

رامین امینی زارع

مدرس مدیریت ریسک
۲۱.۶ میلیون تومان غرامت به ازای هر راس دام صنعتی پرداخت می شود

مدیر روابط عمومی صندوق بیمه کشاورزی از پرداخت ۲۱.۶ میلیون تومان غرامت بابت هر راس دام صنعتی توسط این صندوق خبرداد که تاکنون بی سابقه بوده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از ایرنا؛ رامین امینی زارع افزود: دامپروری کشور مسوولیت مهم تامین شیروفرآورده های لبنی وتامین گوشت قرمز وپروتئین مرغوب را برعهده دارد، بنابراین پرورش دام همواره با انواع ریسک های گوناگون از جمله ریسک های اقلیمی وبیماری ها روبروست.

مدیر روابط عمومی وبین الملل صندوق بیمه کشاورزی افزود: براساس نظر فائو، تنها سازوکار حمایتی اثربخش در زمینه جبران خسارات بخش کشاورزی واستمرار تولید، شیوه بیمه کشاورزی است که در این روش حمایتی نظام مند، غرامت از حق بیمه پرداختی بیمه گذار (تولید کننده ) با مبلغ پرداختی از سوی دولت یا صندوق بیمه در هنگام رخداد خسارات براساس نوع بیمه توسط بیمه گذار پرداخت می شود.

وی تصریح کرد: اکنون در دام صنعتی، در کلاس تلیسه آبستن با پرداخت مبلغ ۶۵ هزار تومان حق بیمه از سوی دامدار، هنگام تلف شدن هر راس دام در اثر طیف وسیعی از خطرات وبیماری ها، ۲۱میلیون  و ۶۰۰ هزارتومان غرامت پرداخت می شود  که تاکنون سابقه نداشته است.

امینی زارع گفت: امروز در دام بومی و آمیخته که با رویکرد و افزایش سه برابری امسال روبرو شده، دامدار می تواند برای دام آمیخته با پرداخت ۷۶هزار تومان با پوششی شبیه به پوشش تمام خطر(All Risk) هنگام تلف شدن دام دراثر بیماری ها و عوامل قهری، طبیعی وحوادث از غرامت ۱۴میلیون تومانی برخوردار ودام جدیدی را برای ادامه چرخه تولید، جایگزین کند.

رشد ۳.۵ برابری بیمه دام سبک روستاییان 

وی افزود: اکنون در زمینه دام سبک روستایی نیز میزان استقبال دامداران  بی سابقه بوده به گونه ای که شاهد رشد ۳.۵ برابری تعداد دام بیمه شده هستیم.

امینی زارع اضافه کرد: براساس این طرح که همانند دیگر طرح ها در کلاس های سنی، دسته بندی وارائه می شود، دامدار می تواند باپرداخت مبلغ ۶ هزار تومان، هنگام تلف شدن دام دراثرطیف وسیع عوامل خطر درج شده در بیمه نامه، از غرامت ۲.۵ میلیون تومانی بهرمند شود.

وی گفت: علاوه بر دام سبک، ۴۲ فعالیت در زیربخش زراعت، ۴۶ فعالیت در زیربخش باغبانی، ۱۷ فعالیت در زیربخش دام، ۱۰ فعالیت طیور، ۱۰ فعالیت منابع طبیعی، ۲۴ فعالیت در زمینه بیمه تنه درختان و ۱۱ فعالیت در زیر بخش آبزی پروری از پوشش حمایتی بیمه دیجیتال کشاورزی در کشور برخوردارند.

سالیانه نزدیک به ۱.۵ میلیون نفر کشاورز تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی قرار دارند و نظام بیمه کشاورزی، طیف گسترده ای از ریسک های رایج بخش از جمله سیل، خشکسالی، سرما و یخبندان و بیماری های دام و طیور را زیر پوشش حمایتی خود دارد.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: ایرنا
پرداخت غرامت ۲ونیم میلیون تومانی بیمه کشاورزی برای هرراس گوسفند بیمه شده

پرورش دام سبک در کشور،علاوه برتامین پروتئین دامی مرغوب گوشت قرمز،فرآورده های لبنی ،نساجی،پوست وچرم،اشتغال شماربسیاری ازبهترین فرزندان میهن رادر حرفه ای ارزشمند به نام پرورش دام،فراهم آورده است.

پرورش دام سبک (گوسفند وبز)همچون سایر فعالیت های بیولوژیک،دارای ریسک های بی شماریست که نتیجه رخداد آن ها،ازدست رفتن سرمایه دامی کشور وزیان دامداران ودر نهایت کاهش سرانه پروتئین مرغوب ومحصولات وابسته  وتنش وتکانه های اقتصادی دربازار مصرف خواهد بود.

ریسک های بی شمار این بخش مهم از صنعت دامپروری که پیشینه ای چند هزارساله ونوستالژیک دراین سرزمین پهناور دارد،درجهان امروز قابل مدیریت می باشد،یکی از مهم ترین ابزار های مدیریت ریسک که همواره مورد تایید وتاکید فائو(FAO)ونهادهای بین المللی معتبری مانند بانک جهانیست،سازوکار مشارکتی بیمه کشاورزیست که درزمینه مدیریت ریسک های مالی دربخش کشاورزی بسیار سودمنداست.

براساس این سازوکار بامشارکت بیمه گذاران در حق بیمه های تولیدی،باافزودن حق بیمه سهم دولت(که همواره سهمی بیش از نیمی ازکل حق بیمه رادربرداشته است) وتجمیع آن در صندوق بیمه ای پویا،درهنگام رخداد خطرها،امکان جبران خسارت به صورت نظام مند،فراهم است وجامعه بیمه گذاران،غرامت خودرادریافت نموده ومی تواند به فعالیت ارزشمند خود درجامعه ادامه دهد که مورد اخیر،به زعم نگارنده بهترین ثمره این سیاست فراسودمند می باشد.

اگربه سال زراعی حاضرکه سال پایانی سده ۱۴ونخستین سال سده پانزدهم خورشیدی رادربرمی گیرد،نگاهی داشته باشیم،سبدمتنوع بیمه ای رادر زیربخش دامپروری وبه طور خاص رشته بیمه دام سبک مشاهده می نماییم.

خطرات زیرپوشش در دونوع پایه وتکمیلی به شرح ذیل می باشند که درعمل وعرصه های روستایی وعشایری،طیف وسیعی از خطرات مبتلابه رادربرمی گیرد:

۱- خطرات تحت پوشش بیمه پایه:

الف: بیماری ها

شامل بروسلوز، ابله، اکتیما، طاعون نشخوار کنندگان کوچک، هاری، تب برفکی، شاربن و بیماری نوپدید و بیماری بازپدید.

ب: حوادث قهری

صاعقه سیل  در اثر طغیان رودخانه­ ها یا بالا آمدن آب رودخانه­ ها که منجر به تلف شدن دام گردد)، زلزله ( تلف شدن دام در اثر تخریب و آوار شدن آغل، ریزش کوه، تخریب راه و پل)، یخ زدگی و سرمای شدید ( سرمای نامتعارف و کم سابقه که بطور مستقیم موجب تلف شدن دام گردد)، تخریب آغل ناشی از عوامل قهری و طبیعی

۲- خطرات تحت پوشش بیمه تکمیلی:

آنتروکسمی، پرت شدن از کوه، حمله وحوش، ذات الریه فوق حاد یا پنومونی آنزیئوتیک، سالمونلوز، شاربن علامتی، مارگزیدگی و نفخ کفی

نکته جالب آن که حق بیمه هاهم،جذابیت خوبی دربین دامداران وعشایر کشور داشته است،به گونه ای که درجدول تعرفه های حمایتی بیمه کشاورزی،مشاهده می شود،درقبال پرداخت مبلغی کمتر از ۶هزارتومان،درصورت تلف شدن دام دراثریکی از عوامل یادشده درطی یک سال خورشیدی،بیش از ۴۰۰برابریعنی مبلغ ۲میلیون و۴۶۴هزارتومان دروجه دامدار پرداخت می گردد که این مبلغ درمورد گوسفندهای پرتولیدتا۳میلیون و۲۰۰هزارتومان افزایش می یابد.

باتوجه به استقبال گسترده دامداران از این امکان حمایتی ویارانه ای دربسیاری از استان ها،به نظر می رسد،جامعه رسانه ای کشور،می تواند دراین امر عام المنفعه مشارکت داشته ودر ترغیب دامداران عزیز وزحمتکش به بهره برداری از مزایای بیمه،یاری رساند.اگرچه کمتر گفته شده است اما پرداخت مبلغی حدود۲۴۰میلیاردتومان در دهه اخیر، صرفا برای جبران خسارت پرورش دهندگان گوسفندوبزی که بادوراندیشی،برای گله خود بیمه نامه تهیه نموده بودند،نقش مهمی درادامه فعالیت این کنش ارزشمند در جامعه داشته است.شایان ذکر است افزون برآن چه درباره بیمه دام سبک گفته شد،تعداد ۴۲فعالیت در زیر بخش زراعت،۴۶فعالیت درزیر بخش باغبانی،۱۷فعالیت درزیر بخش دام،۱۰فعالیت طیور،۱۰ فعالیت منابع طبیعی،۲۴فعالیت درزمینه بیمه تنه درختان و۱۱فعالیت درزیر بخش آبزی پروری ازپوشش حمایتی بیمه دیجیتال کشاورزی درکشور برخوردارند .

رامین امینی زارع  

مدیرروابط عمومی وبین الملل صندوق بیمه کشاورزی
امنیت غذایی با پوشش حداکثری بیمه کشاورزی تقویت می شود

رامین امینی زارع – مدیر روابط عمومی وبین الملل صندوق بیمه کشاورزی

زمانی که از بیمه سخن گفته می شود، افزون بر آن که این واژه با آرامش خاطر و امنیت، همراه است، نخست باید به عنوان یک عقد حقوقی مبتنی بر رضایت طرفین به این قرارداد اجتماعی عام المنفعه نگاه کرد.

براساس قانون بیمه مصوب هفتم اردیبهشت ۱۳۱۶بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه ‌خسارت وارده بر او را جبران کرده یا وجه معینی بپردازد.

‌متعهد را بیمه‌گر طرف تعهد را بیمه‌گذار وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.آنچه روشن است ،این که اساس این عقدحقوقی مبتنی بررضایت طرفین است وبیمه گذارمی تواند نسبت به تهیه یا تهیه نکردن بیمه نامه اقدام نماید که البته همواره توصیه به برخورداری از این پوشش حمایتی است.

از سوی دیگر باوجود سابقه اجرای بیمه آتش سوزی در جهان که از آن به عنوان بیمه مادر نام برده می شود و از سال ۱۶۶۶میلادی در جهان و از بیش از صدسال قبل در ایران عرضه شده است،هم اکنون درصد بسیار ناچیزی از اماکن مسکونی کشور دارای بیمه نامه آتش سوزی که بسیار ارزان قیمت هم می باشد، هستندبا وجود اینکه ایران دربین ۱۰ کشور حادثه خیر جهان جای دارد، اما در بخش منازل مسکونی کمتر از ۱۰ درصد ساختمان ها زیر پوشش این بیمه قرار گرفتند.

حتی در حوزه بیمه شخص ثالث که یک بیمه اجباری است شمار بسیاری، بیمه نامه ندارند، گویا که ضریب نفوذ صنعت بیمه در کشور با همه اقدامهای خوبی که در جهت فرهنگ سازی شده است، حدود ۲.۵ درصد است که محاسبات آن ناظر بر تولید ناخالص داخلی کشور و سهم حق بیمه های تولیدی است.

میانگین ضریب نفوذ بیمه در جهان هم رقمی معادل ۷.۶ درصد است که نشان از ماهیت ذاتی بیمه دارد و در حقیقت بیمه گذار در قبال پرداخت وجه ملموس ، بطور صرف به دریافت یک قول و وعده برای جبران خسارات که به طور عمده تا عینیت آن در هنگام صدور بیمه نامه فراهم نیست، می پردازد.

بیمه کشاورزی که کمتر از ثلث پیشینه صنعت بیمه رادر کشور دارد، توانسته است با بیش از یک دهه اجرای موفق بیمه های فراگیری همچون بیمه طیور، قریب ۱۰۰ درصد جمعیت انواع طیوراعم ازطیورتخم گذار،اجداد و مادر را در کشور فراهم آورد که به عنوان یک الگوی موفق توسط نهادهای بین المللی همچون فائو و سیرداپ مورد تایید و تقدیر قرار گرفت، افزون برآن بیمه های فراگیر دام و آبزیان نیز توانسته است پتانسیل پوشش کامل بیمه سرمایه دامی و همچنین آبزیان پرورشی را از مرحله تخم چشم زده و هچری تاپایان دوران پرورش امکان پذیرنماید.

موضوع دیگر در رابطه با غله راهبردی گندم است که با همکاری بنیاد تخصصی ذیربط و وزارت جهادکشاورزی مقدمات اجرای آن بر بستر بیمه دیجیتال کشاورزی فراهم شده است و امید

می رود در سال زراعی پیش روی، قریب به ۶ میلیون هکتار از اراضی زیر کشت گندم کشور نیز تحت پوشش کامل قرار گیرند.

اجرای طرح هایی مانند بیمه های شاخص (Index Insurance) ارزیابی خسارات بوسیله ماهواره مبتنی بر فناوری سنجش از دور که در سیل اخیر به کار گرفته شد و ارزیابی تمامی سطوح بیمه شده خسارت دیده وپرداخت غرامات در طی کوتاه ترین مدت ممکن شد نمونه هایی از آینده روشن این سازوکار مشارکتی دولت-مردم برای پایداری تولید است. اکنون باوجود مضایق اعتباری سال ۹۷، بیمه کشاورزی مدت هاست که بدهی قابل توجهی به جامعه بیمه گذاران ندارد وغرامتها به شکل هفتگی به حساب بیمه گذاران خسارت دیده پرداخت می شود.
تامین امنیت غذایی با اجرای طرح بیمه فراگیر گندم

یک کارشناس صنعت بیمه با بیان اینکه بیمه فراگیر گندم تحولی بزرگ در تامین امنیت غذایی کشور است، گفت: با گسترش پوشش بیمه، کشاورزان در مقابل عوامل قهری مانند خشکسالی بیمه می‌شوند.

«رامین امینی زارع» روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره این پرسش که چرا بیمه فراگیر گندم ضروری است، افزود: براساس گزارش موسسه کنوما که در زمینه تحقیقات، جمع‌آوری داده‌ها و بررسی آنها توسط مهندسان و اقتصاددانان در آمریکا فعالیت دارد ایران در سال زراعی گذشته ۱۶.۸ میلیون تن گندم تولید کرده که با توجه به اطلاعات جمع‌آوری شده توسط این موسسه رکوردی بی‌سابقه در تاریخ ایران محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: این رکوردشکنی، ایران را در شمار باشگاه ۱۰ تولیدکننده بزرگ گندم جهان (بدون احتساب اعضای اتحادیه اروپا) در سال ۲۰۱۹ قرار داده است،  اما آنگونه که به نظر می‌رسد به‌رغم خوش‌بینی‌ها، میزان تولید گندم کشور در سال زراعی جاری ممکن است مشابه تولید سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ میلادی باشد.

این کارشناس صنعت بیمه اظهار داشت: شورای بین‌المللی غلات (IGC) در گزارش پیش‌بینی ماهانه خود از بهبود چشم‌انداز برداشت گندم در سال زراعی جاری نسبت به پیش‌بینی قبلی خود خبر داد. در گزارش جدید این نهاد، پیش‌بینی بر سر میزان برداشت گندم اتحادیه اروپا بر اثر خشکسالی با کاهش و بدبینی روبه‌رو شده است بنابراین با این مقدمه ضرورت تامین پوشش بیمه ای که آرامش خاطر تولیدکنندگان گندم را فراهم کند، یک رویکرد ضروری است.

وی درباره این پرسش که رشد کمی گندم چگونه ارزیابی می شود، افزود: درکنار آمار امیدبخش وزارت جهاد کشاورزی و نویدهایی که وزیر جهاد کشاورزی در آستانه سالجاری به مردم داد و بر اساس آمار منتشر شده توسط موسسه بین‌المللی کنوما، ایران در سال زراعی گذشته از نظر حجم تولید گندم با رشد ۱۵.۸درصدی در میزان تولید سالانه خود نسبت به سال ۲۰۱۸، با ۱۶ میلیون و ۸۰۰ تن برداشت گندم بالاترین میزان برداشت سالانه را در تاریخ خود ثبت کرده است.

این کارشناس صنعت بیمه خاطر نشان کرد: همت گندم کاران، پشتیبانی دولت و بارش‌های متعدد، تَرسالی و وجود طرح بیمه زراعت در کشور موجب شد که ایران در سال زراعی گذشته بتواند رکورد برداشت گندم خود را جابه‌جا کند.  

امینی درباره اینکه وضعیت تولید امسال چگونه است اظهارداشت: امسال باتلاش ارزشمند کشاورزان ایرانی، حدود ۶ میلیون هکتار زمین زراعی زیر کشت گندم قرار گرفته است و پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۴میلیون تن گندم تولید شود که از این میزان حدود ۱۰میلیون تن خرید تضمینی خواهد شدکه یک سوم این میزان به‌صورت آبی و مابقی آن به‌صورت دیم کشت شده است.

وی درباره عوامل محدود کننده و ریسک ها گفت: واقعیت آن است که ستیزی تاریخی بین تولیدگندم و عوامل قهری و طبیعی همچون سیل، خشکسالی و سرما و یخبندان نامطلوب همواره برقرار بوده است.

این کارشناس صنعت بیمه درباره اینکه آیا نهادهای معتبر بین المللی همچون فائو هم اظهارنظری در این خصوص دارند، افزود: در پاسخ به این پرسش خوب است نگاهی به گزارش مشترک چند روز پیش FAO وابسته به سازمان ملل متحد و سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه OECD داشته باشیم، اگر چه هر پیش بینی ممکن است با قدری احتمال همراه باشد اما در مورد ایران قابل تامل و تفکر است.

امینی افزود: براساس این گزارش، قیمت اسمی جهانی (دلار/تن) از میانگین ۲۲۵ دلار دربازه زمانی۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ به بیش از ۲۵۰ دلار برای هرتن در سال ۲۰۲۹ خواهد رسید و نسبت واردات به مصرف نیز با بیش از ۱۹ درصد افزایش به بیش از سه میلیون تن در سال خواهد رسید.

وی اضافه کرد: این موضوع، زنگ هشداریست که با توجه به شرایط خاص بازرگانی بین المللی، دشواری های تهیه منابع مالی برای واردات و توزیع یارانه ای را گوشزد می کند.

این کارشناس صنعت بیمه درباره راه حل های تاب آوری کشت گندم در کشور، اظهارداشت: راه حل در مدیریت ریسک های مالی ناشی از عوامل قهری توسط مکانیزم شناخته شده و مورد توصیه جهانی بیمه کشاورزی است.

وی درباره ساز و کار بیمه فراگیر گندم گفت: به موجب قانون بیمه ای اعداد بزرگ(Law of large numbers) اگر همه تولید گندم کشور، یک جا زیر پوشش حمایتی بیمه قرار گیرد و از بهای خرید تضمینی سالانه که از سوی دولت اعلام می شود، کسر ناچیزی بابت بیمه برداشت شود، همه کشاورزان گندم کار به صورت خودکار بیمه خواهند شد وخسارات آنان جبران می شود.

امینی خاطر نشان کرد: این طرح ملی، نیازمند پشتوانه قانونی لازم توسط مجلس یا هیات وزیران و همچنین مشارکت و پی گیری وزیرکشور، استانداران وسازمان های دولتی و تشکل های ذیربط است. اکنون امکانات فنی، محاسباتی و اجرایی لازم در بیمه کشاورزی، با بهره گیری از بیمه دیجیتال کشاورزی و امکان بهره برداری از ماهواره برای بررسی عمده ومنطقه ای خسارات با دقت فراوان، فراهم است.

این کارشناس صنعت بیمه افزود: بانک کشاورزی به عنوان موسسه مالی پیش رو و روزآمد هم همراهی کرده و با هدایت وزیر جهاد کشاورزی و مساعی کشاورزان، تحولی بزرگ در راه خواهد بود.

وی درباره بیمه فراگیرگندم در امنیت غذایی کشور، گفت: اکنون بیمه فراگیر گندم درحال تبدیل به مطالبه ای عمومی است که پایداری تولید گندم وبه عبارتی، دوام حضور نان رادر سر سفره های مردم را تقویت خواهد کرد. فراموش نکنیم که گندم کلیدواژه امنیت غذایی بوده و امنیت غذایی یکی از ارکان مهم امنیت ملی است.

امینی گفت: براساس تعریف بانک جهانی، هنگامی سازوکار بیمه کشاورزی به عنوان یکی از ابزار های مالی می تواند موفق باشد که مدیریت فنی ریسک ها وهمچنین ابزارهای تامین مالی فراهم شود.

این کارشناس صنعت بیمه پیشنهاد داد: با مشارکت تشکل های قدرتمند بخش کشاورزی ومنابع طبیعی، الگوی کشت با در نظر گرفتن جغرافیای مخاطرات طبیعی، تدوین و رعایت شود.

وی اضافه کرد: کشاورزی اصولی با حفظ محیط زیست می تواند بیمه کشاورزی را اثربخش تر کند و از سوی دیگر همراهی و پشتیبانی بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه با برخورداری از سامانه پژوهشی توانمندی همچون پژوهشکده بیمه، می تواند در ادامه همکاری های خوب پیشین از نظر علمی و پژوهشی به این طرح ملی یاری کند زیرا این طرح متعلق به همه مردم است.

سرویس خبری: کشاورزی
مجلس، آرامش کشاورزان وبیمه فراگیر به قلم دکتر رامین امینی زارع

در فرهنگ لغت، آرامش به: آرمیدن، فراغت، صلح، آشتی، ایمنی و امنیت معنا شده است. کشاورزی درحقیقت معجزه ایست که به سبب تکرار در برابر چشمان ما عادی جلوه می کند. این که به قول سعدی شیرین سخن “عصاره نالی به قدرت او شهد فایق شده و تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته”،همه معجزات روزمره در مزرعه هستند که چشمان مابه آن ها عادت کرده اند.

کشاورز کسی است که با دستان سحرآمیزش درحضور تابش جهان تاب آفتاب، خاک و آب و دانه را به کار می گیرد تا هم نوعان خویش را سیر نماید. این آفریده مفید خدا، نگرانی های بسیاری دارد که ازآن میان، جدال شبانه روزی اقلیم وبیماری ها با او بیشتر به چشم می آید. درحقیقت محصول (Yield) کشاورز باقی مانده آن چیزیست که جفای طبیعت، ازسیل و تگرگ و خشکسالی گرفته تا بیماری آنفلوآنزای طیور(Bird Flu) برسفره رنجور او وامی نهد.

جهان مدرن بیش از یک قرن است که راهبرد جبران خسارات کشاورزی را در سازوکار مدرن و مشارکت محور بیمه کشاورزی می داند.

درایران نیز ثلث قرن از بنیاد این رسم نیکو می گذرد و بیمه کشاورزی با ارائه ۳۰۰هزار تعرفه، در شمار نهادهایی است که براساس آموزه های جهانی، بیمه دیجیتال کشاورزی رابا فن آوری های روز از جمله ماهواره، اجرامی نماید و اکنون با تجربه بسیار موفق  بیمه فراگیر طیور، در سطح جهانی، می تواند مهم ترین محصول استراتژیک کشور-گندم-را نیز به صورت فراگیر بیمه نماید که منوط به همراهی دولت ومجلس وهماهنگی وزیرکشورو استانداران است.

وزیر جهادکشاورزی به صورت تخصصی موضوعات را هدایت وبانک کشاورزی نیز، نهاد مالی متخصص این زمینه بوده، بیمه کشاورزی هم با زیرساخت های دیجیتال، توان اجرایی آن رادارد. اینک درسال زراعی پیش روی می توان این طرح را اجرا کرد.

به خاطرداشته باشیم ، نقطه تثبیت امنیت غذایی مردم اجرای بیمه های اجباری کشاورزیست.

با حافظ پایان می دم که ..آری به اتفاق جهان می توان گرفت .

رامین امینی زارع

مدرس بیمه ومدیریت ریسک
مجلس نو وتاب آوری امنیت غذایی به قلم دکتر رامین امینی زارع

دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی از هفتم خرداد ۱۳۹۹ رسماً آغاز شد. از ۲۹۰ نماینده مجلس دهم ۲۴۸ نفر در انتخابات مجلس یازدهم نامزد شده بودند که تنها ۵۶ نماینده از دوره پیش به دوره کنونی راه یافتند. این ترکیب دارای این پیام است که روش ومنشی متفاوت درنگاه به بسیاری از موضوعات پدیدخواهدآمد، این درحالیست که ادوار مختلف مجلس درایران همچون بسیاری از کشورهای جهان، جملگی در برخی موارد، ازجمله مبحث پایه ای امنیت غذایی؛ به عنوان مولفه بسیار مهم امنیت ملی وضرورت تحکیم وتاب آوری آن اتفاق نظر داشته و دارند.

بنابر تعریف، سازمان ملل، امنیت غذایی را دسترسی همه مردم به غذای کافی در تمام اوقات برای داشتن یک جسم سالم می‌داند. طبق این تعریف موجود بودن غذا، دسترسی به غذا و پایداری در دریافت غذا سه عنصر اصلی می‌باشند.

یکی از عواملی که امنیت غذایی رابه مخاطره می افکند، ریسک های گوناگونی است که تولید غذا در مزرعه را به چالش می کشد .ریسکهایی همچون سیل، خشکسالی، سرما، یخبندان وبیماری ها از این جمله اند.

خوشبختانه ایران ما در آستانه ورود به سده پانزدهم خورشیدی، دارای یکی از پیشرفته ترین سازوکارهای بیمه کشاورزیست که می تواند پوشش بیمه ای مناسبی را با مشارکت کشاورزان و دراصطلاح (Public Private Partnership) در بستر برخط سامانه جامع بیمه کشاورزی، باهدایت وزیرجهادکشاورزی وهمراهی بانک کشاورزی، ایجاد نماید.

اکنون سطوح بسیاری از عرصه های زراعی، دامپروری، باغبانی و منابع طبیعی کشور زیر پوشش بیمه است و درهنگام رخداد خسارات گسترده ای همچون سیل، با بهره گیری از فن آوری سنجش از دور یا RS ارزیابی خسارات ازطریق ماهواره انجام می شود.

حمایت اعتباری، اجرایی، تقنینی و نیز تجمیع کمک های مالی دولت دربیمه وحمایت از اجرای طرح های فراگیر وبیمه های پایه اجباری، زمینه ای از تثبیت حسن نیت نمایندگان خواهد بود وتحکیم پایه های امنیت غذایی کشور را در پی خواهد داشت.

رامین امینی زارع

تحلیلگرومدرس مدیریت ریسک
بیمه دیجیتال کشاورزی

طبق تعریف، سامانه ٔ رقمی یا دیجیتال، سامانه ای است که در آن داده ها با مقدارهای گسسته، (معموالً با صفر و یک) مشخص میگردند؛ بالعکس در سامانه های قیاسی ( آنالوگ )، داده ها با مقادیر پیوسته ارائه میشوند. روش دیجیتال، پایه ٔ سیستمهای رایانهای است. وقتی سخن از بیمه دیجیتال کشاورزی می گوییم، منظور اجرای این رشته تخصصی ازبیمه در بستر دیجیتال است.

ایران در شمار معدود کشورهای جهان است که سیستم بیمه کشاورزی مدرن، متنوع وبا احاطه ای دارد. سامانه جامع بیمه کشاورزی دارای مزایای بسیاری است ازجمله؛ سرعت، دقت، شفافیت مالی وعملیاتی، به گونه ای که می توان تمامی عملیات بیمه ای وهرگونه تراکنش مالی را درسطح ملی رصد وراهبری کرد. ازدیگر وجوه تمایز این سامانه دیجیتال تمام عیار، می توان به موضوع پایش فنولوژیک اشاره نمود که نشان از پیوند وهمراهی بیمه گر وبیمه گزار طی مدت اعتبار بیمه نامه وگرایش هرچه بیشتر به عدالت ودقت در پرداخت غرامات دارد.

کارآمدی این سامانه، درمقام عمل، هنگامی که دربهار سال گذشته، سیل کشور را درنوردید با پیوستن این سامانه به فن آوری سنجش از دور یا (Sensing Remote ) ارزیابی ماهواره ای خسارات درکمتر ازچند روز انجام شد و فقط دریک استان ۱۰۰۰میلیارد لایر به حساب بیمه گذاران خسارت دیده باکمال احترام، واریز شد.

به طور کلی، تحقق کامل دولت الکترونیک را می توان در بیمه دیجیتال کشاورزی، مشاهده نمود، حجم بزرگی از صرفه جویی درکاغذ وآمدوشد تا شفافیت عملیات مالی واز سرعت تاتنوع پوشش های بیمه ای وگرایش به سمت وسوی بیمه های شاخص( Index Insurance)همگی نشان از تحولی نوومطرح درمقیاس جهانی دارد.

اکنون همراهی با برنامه های حمایتی وزیر جهاد کشاورزی وهمکاری با بانک کشاورزی در پایدارسازی اقتصاد کشور دربرابر تکانه های اقتصادی، کنشگری موثری در زمینه استمرارتولید و تحکیم پایه های امنیت غذایی ، به عنوان مولفه مهم امنیت ملی درصندوقی است که متعلق به همه مردم ایران است.

رامین امینی زارع

تحلیل گر مدیریت ریسک وبیمه