1

براساس اطلاعیه معاون وزیر کشاورزی؛ توزیع ذرت فقط در سامانه بازارگاه قانونی است+ سند

عرضه و فروش نهاده ذرت صرفاً از طریق سامانه بازارگاه انجام خواهد شد و هر گونه خرید و فروش خارج از سامانه یادشده تخطی از مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشد و تخلف محسوب می‌گردد

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه امید گیلان‌پور معاون وزیر جهاد کشاورزی آمده است:

احتراماً، بر اساس تصمیمات ستاد راهبری بخش کشاورزی و مقابله با آثار تحریم این وزارتخانه مقرر گردید تا عرضه نهاده ذرت با استفاده از سامانه بازارگاه نهاده‌های کشاورزی صورت گیرد. بنابراین از تاریخ این نامه، عرضه و فروش نهاده ذرت صرفاً از طریق سامانه  بازارگاه انجام خواهد شد و هر گونه خرید و فروش خارج از سامانه یادشده تخطی از مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشد و تخلف محسوب می‌گردد. در خصوص محموله‌های پیش فروش شده مشروط به آنکه وجه آن به حساب فروشنده واریز شده باشد تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱  معتبر است. لذا محموله‌های فوق می‌بایست حداکثر تا تاریخ مورد اشاره تحویل گردد و در غیر اینصورت ملغا می‌گردد.

گیلان

سرویس خبری: کشاورزی