1

کرونا تعداد گرسنگان جهان را افزایش داد

دبیر سند ملی امنیت غذایی کشور گفت: فقر غذایی در جهان ظرف دو سال اخیر روند افزایشی داشته و پاندمی کرونا بر تعداد گرسنگان افزوده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی و دبیر سند ملی امنیت غذایی کشور امروز در حاشیه دومین روز از  چهل و نهمین نشست کمیته امنیت جهانی غذا سازمان ملل متحد که به صورت مجازی در حال برگزاری است، گفت: بر اساس گزارش ها، طی سال های قبل از ۲۰۱۹ فقر غذایی در جهان رو به کاهش بود، اما از حدود دو سال پیش فقر غذایی روند افزایشی را نشان می دهد.

اسکندر زند افزود: شیوع پاندمی کرونا، تغییرات اقلیمی، کاهش تنوع زیستی و افزایش آلاینده ها از عوامل اصلی افزایش فقر غذایی در جهان اعلام شده است.

وی اضافه کرد: بر اساس گزارش هایی که در این نشست تاکنون ارائه شده، وضعیت امنیت غذایی در جهان بدتر شده است به طوری که در حال حاضر حدود ۳ میلیارد نفر از جمعیت جهان، وضعیت امنیت غذایی مطلوبی ندارند، ۸۰۰ هزار نفر دچار فقر غذایی اند و ۲ میلیارد نفر نیز وضعیت غذایی شان مطلوب نیست و گزینه غذایی محدودی دارند و حق انتخاب ندارند.

زند اظهار داشت: چهار عامل پاندمی کرونا، تغییرات آب و هوایی، زوال تنوع زیستی و آلودگی ها، امنیت غذایی در جهان را با چالش جدی مواجه کرده است.

وی گفت: پاندمی کرونا موجب شده کشورهایی که وضعیت غذایی خوبی دارند، کمک های غذایی و صادرات غذایی شان کم شود.

زند ادامه داد: از سوی دیگر کشاورزان خرد بیشتر در معرض تغییرات اقلیمی و تنش های محیطی قرار دارند و این موضوع بر تولید غذا تاثیر می گذارد.

نماینده ایران در چهل و نهمین نشست مجازی کمیته امنیت جهانی غذا سازمان ملل متحد اذعان داشت: کشاورزان بزرگ می توانند تنش های اقلیمی و ریسک های محیطی را تحمل کنند، اما کشاورزان خرد آسیب پذیرند.

وی در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی  وضعیت امنیت غذایی در ایران چگونه است، تصریح کرد: بر اساس آمار سال ۹۸ وضعیت امنیت غذایی در کشور به گونه ای بود که ۸۰ درصد کالری و بیش از ۸۰ درصد پروتئین مورد نیاز مردم را تامین می کردیم، اما در سال گذشته به دلیل شرایط شدید خشکسالی، امنیت غذایی، بیشتر آسیب دید.

دبیر سند ملی امنیت غذایی کشور با بیان این که در سال ۹۸ حدود ۲۱ تا ۲۲ میلیون تن واردات محصولات کشاورزی داشتیم، گفت: پیش بینی می شود امسال به دلیل خشکسالی گسترده و کم آبی و تاثیر آن بر تولید داخلی، واردات محصولات کشاورزی به حدود ۳۰  میلیون تن برسد.

وی افزود: آسیب پذیری کشور ما از تغییرات اقلیمی بالا است و این مساله بر امنیت غذایی تاثیر می گذارد.

برپایه این گزارش، چهل و نهمین نشست کمیته امنیت جهانی غذا سازمان ملل متحد با هدف ارایه گزارش کشورها از وضعیت امنیت غذایی جهان در سال ۲۰۲۱، چالش های پیش رو و چگونگی کاهش ناامنی غذایی توسط سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) از ۱۹ مهر آغاز و تا ۲۲ مهر به صورت مجازی ادامه خواهد داشت.

در روز نخست این نشست، آنتونی گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد، کیو دانگیو مدیرکل سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، رئیس صندوق بین المللی توسعه کشاورزی، مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا و برخی از صاحبنظران دانشگاهی و  وزرای کشورها در حوزه امنیت غذایی سخنرانی کردند.

سرویس خبری: کشاورزی