1

واردات شیرخشک چینی دامداران ورامینی را ورشکست کرد

شیرخشک
درحالی که از سالهای اولیه پیروزی انقلاب اسلامی بحث خودکفایی در زمینه محصولات غذایی ازجمله لبنیات وگوشت همواره مطرخ بوده است وظرفیت بالای این تولیدات در کشور نشان داده که به راحتی می توان به این مهم دست پبدا کرد ، اما واردات شیر خشک صنعتی از حارج خصوصا کشور چین با نازلترین قیمت موجب شده تا شیر طبیعی دامداران که با ید بالایی تولید می شود روی دست آنها باقی مانده وعملا آنها را به ورشکستگی برساند که دراین میان می توان به مشکلات پبش روی دامداران ورامینی دراستان تهران اشاره کردموضوعی که موجب شدتا نماینده مردم شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامیاعلام کند :« درحالی که هزینه تولید هر لیتر شیر برای دامدار حدود ۱۷۰۰ تومان است، اما وی برای جلوگیری از به فروش نرفتن محصولش مجبور است آن را با  نرخ کم تر از ۱۲۰۰ تومان بفروشد که این مهم در دراز مدت موجب ورشکستگی وازبین رفتن صنعت دام دراین منطقه می شود.»

شهرستان ورامین ازجمله مناطقی دراستان تهران به شمار می رود که از دیرباز در زمینه تولیدات انواع محصولات کشاورزی ودامی حرفهای بسیاری برای گفتن دارد موضوعی که سبب شده تا علاوه برتامین نیازهای داخل شهرستان واستان به سایر مناطق کشورنیز صادرات داشته باشد که دراین میان می توان به تولیدات لبنیات وگوشت دراین منطقه اشاره کرد. فرماندار شهرستان  ورامین  دراین خصوص می گوید:« ورامین در حوزه کشاورزی از ظرفیت و پتانسیل بسیار بالایی برخوردار است که به عنوان نمونه، ۱۰۰ هزار تن شیر در این منطقه تولید می شود که پدیده ای نادر به حساب می آید.»

محمدرضا یوسفی می افزاید:«وجود انواع دامداری های سنتی وصنعتی دراین منطقه موجب شده تا شهرستان ورامین همواره به عنوان قطب تولید گوشت وشیر در استان وخارج از آن مطرح باشد.» وی ادامه می دهد:«هم اکنون وجودبیش از ۵۳ هزار راس دام سبک و ۴۶ هزار راس دام سنگین دراین منطقه موجب شده تا درزمینه تولید شیر رتبه یک رقمی کشور را به خود اختصاص دهد.»

فروش شیر زیر قیمت بازار

درحالی که هزینه بالای خوراک دام های سبک وسنگین همواره درحال روند فزونی است ، اما محصولات تولیدی آنها یاقیمت ثابت دارد ویا اگر افزایش پیداکرده موقتی بوده ودامداران را مجبور کرده است تا این برای اینکه این محصولات روی دست آنه باقی نماند آن را زیر قیمت به فروش برسانند. یکی از دامداران ورامینی دراین خصوص می گوید:«با وجود اینکه نزدیک به ۵۰ سال است کهدراین زمینه فعالیت می کنم ، اما هیچگاه نتوانستم بابت زحمات وهزینه ایکه می کنم سود قابل توجهی دریافت کنم .»

حسن تاجیک خاوه می افزاید:درحالی که هرساله قیمت انواع خوراک دام ودارو خدمات دامپزشکی افزایش پیدا می کند ومرگ ومیرها دراثر بیماری نیز وجود دارد ، اما قیمت تولیدات لبنی افزایش نیافته ودر برخی موارد نیز با کاهش روبرست.»

وی با اشاره بهبی اثر بودن قیمت تضمینی خرید شیر ازدامدارا می گوید:« درحالی که هر چند سال یکبار قیمت تضمینی ازسوی دولت اعلام می شود اما این مهم هیچگاه اجرایی نشده ویا مشکلات وتاخیرها در پرداخت سبب آن می شود تا عطای آن را به لقایش ببخشیم.» درمیان مشکلاتی که دانداران ورامینی با آن روبرو هستند بحث وجود واسطه هاکه گاهی با سوء استفاده ازاین مهم اقدام به کلاهبرداری از آنها می کنند.

شهریور ماه امسال بود که ۳۰ نفر از دامداران روستای جوادآباد ورامین برای که دراعتراض نسبت به عدم پرداخت پول شیر آن‌ها توسط یک واسطه که دیماه سال قبل اقدام به خرید شیر کرده بود آما از پرداخت پول آن سرباز زد شبب شد تاآنها در مقابل سازمان جهاد کشاورزی استان تهران تجمع کنند.

تاجیک خاوه دراین خصوص می گوید:« یک سال قبلفردی با معرفی خود به عنوان یک واسطه دولتی  رقمی حدود یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان از دامداران روستای جوادآباد ورامین شیر خام خرید وبا بهانه های مختلف ازپرداخت پول دانداران طفره می رود.واین درحالی است که این واسطه خریدار شیر، سه سال است که جایگاه شیر را از صاحب اصلی اجاره کرده و با همین پول‌ها یک سال گذشته جایگاه را خریده است.»

این دامدار می افزاید:« ه دلیل پرداخته نشدن طلب‌هایشان اشاره کرده و افزود: تعدادی از دامداران مجبور به فروش دام‌هایشان شده‌اند و همگی برای معیشت زندگی‌مان به‌شدت تحت فشار هستیم و هر بار که به کارخانه طرف حساب مراجعه می‌کنیم می‌گویند ما اجازه نداریم پول دو ماه اخیر این جایگاه‌دار را به شما بدهیم»

نماینده مردم  مردم شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی نیز دراین خصوص می گوید:« درحالی که هزینه تولید هر لیتر شیر برای دامدار حدود ۱۷۰۰ تومان است، اما وی برای جلوگیری از به فروش نرفتن محصولش مجبور است آن را با  نرخ کم تر از ۱۲۰۰ تومان بفروشد که این مهم در دراز مدت موجب ورشکستگی وازبین رفتن صنعت دام دراین منطقه می شود.»

سید حسین نقوی حسینی  با اشاره به دادن تذکر کتبی به وزیر جهاد کشاورزی درخصوص رسیدگی عاجل به وضعیت دامداران شیری دشت ورامین می افزاید: «در این تذکر از وزیر خواسته شده تا از واردات بی رویه دام سبک و گوشتی به کشور جلوگیزری شود.»

نویسنده: محمدرضا سوری