اهم اخبار

#نانوایی

کاهش کیفیت نان در ایران

امروز با شرایط اقتصادی سختی در کشور مواجه ایم و در چنین شرایطی مطالبه نان با کیفیت از نانوایان بی‌انصافی است. رئیس سازمان...