اهم اخبار

#شرکت صنایع غذایی پپسی‌کو

اوقات شیرین پپسی!

شرکت صنایع غذایی آمریکایی پپسی‌کو، پیش‌بینی‌های سالانه خود را پس از افزایش قیمت‌ها برای جبران هزینه‌های بالاتر و تقاضای ثابت برای شکست...